Vzdělávací agentura LP-efekt

 

 

     Agentura je soukromou vzdělávací organizací, která nabízí a realizuje své služby v oblasti vzdělávání dospělých a  v této oblasti působí již od roku 1992.

    

Cílem činnosti agentury je přispět k vytváření perspektivního systému vzdělávání dospělých a ke zvyšování kvalifikační připravenosti pracovníků v rámci regionu. Snahou agentury je nabídnout posluchačům pravidelný informační servis o novinkách v legislativě, informovat je o zajímavých odborných problémech a možnostech jejich řešení v praxi.

    

     Účastníci školení mají příležitost se naším prostřednictvím setkávat s řadou předních odborníků, tvůrců legislativních norem, autorů odborných publikací a zkušenými lektory.

    

     Programová nabídka je směrována především do oblasti ochrany jednotlivých složek životního prostředí (např. vodní hospodářství, nakládání s odpady, ochrana ovzduší, nakládání s chemickými látkami, dále energetiky (především teplárenství), stavebnictví, ale také obchodního práva, daní, účetnictví, personalistiky, archivnictví a jiné (viz aktuálně Kurzy a Semináře).

 

     Na základě akreditace MŠMT ČR jsou součástí programové nabídky rekvalifikační doplňkové kurzy pro oblasti:

          

"Obsluhovatel čistírny odpadních vod" (od roku 2010-dosud)

 

Akreditace MŠMT -

Obsluha čistíren odpadních vod

 

 

     V souladu s požadavky zákona č. 312/2002 Sb. o vzdělávání úředníků je vzdělávací agentura držitelem akreditace MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků pro následující oblasti:

 

Akreditace MVČR -

 Vzdělávací instituce

Akreditace MVČR -

 Vzdělávací program

 "Vodoprávní řízen"

Akreditace MVČR -

 Vzdělávací program

 "Zákon o odpadech - legislativní změny"

Akreditace MVČR -

 Vzdělávací program

 "Správní řízení v režimu stavebního zákona"

Akreditace MVČR -

 Vzdělávací program

 "Stavby v katastru nemovitostí"

Akreditace MVČR -

 Vzdělávací program

 "Spisová a archivní služba obcí, měst a krajů"

Akreditace MVČR -

 Vzdělávací program

 "Nemovitosti - zajištění přístupu k nim a nároky k cizím nemovitostem"

Akreditace MVČR -

 Vzdělávací program

 "Stavby na cizích pozemcích"

Akreditace MVČR -

 Vzdělávací program

 "Veřejné zakázky - problematické aspekty z pohledu měst, městysů a obcí"

    

     I pro další období bude programová nabídka odborných školení vzdělávací agentury aktuálně reagovat na měnící se legislativní prostředí a problémy praxe.

 

 

LP-efekt

 

 


 

Copyright © 2007-2023, LP-efekt