Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na kurz s názvem


kurz

OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

(od 1. březen 2024)


Kurz poskytuje odborné vzdělávání a praktická doporučení poučeným i nepoučeným pracovníkům menších či větších čistíren odpadních vod, kteří jsou pověřeni úkoly při zajišťování bezporuchového chodu čistírny. Projekt kurzu je zařazen do systému celostátních rekvalifikací a je akreditován.

AKREDITACE: Projekt kurzu je zařazen do systému celostátních rekvalifikací a je akreditován MŠMT ČR pod č.j. MSMT-45325/2020-2/21.
URČENO: Kurz je vhodný pro poučené i nepoučené pracovníky menších či větších čistíren odpadních vod, kteří jsou pověřeni úkoly při zajišťování bezporuchového chodu čistírny.
CÍL: Kurz poskytne přehled o legislativě odpadních vod, vysvětlí principy čištění odpadních vod v návaznosti na aktuální předpisy a používané technologie. Dále posluchačům objasní souvislosti proč se určité činnosti při obsluze ČOV dělají, sledují a vyhodnocují. Účastník obdrží osvědčení s celostátní platností pro pracovní činnost Obsluha ČOV
ROZSAH:

10 přednášek (rozsah 60 hodin) + kontrolní závěrečný test

NÁPLŇ KURZU:

  1. Poučení o BOZP

  2. Legislativa vodního hospodářství (hlavní zákony, vyhlášky a nařízení vztahující se k odpadním vodám, …)

  3. Základy hydrochemie, chemie odpadních vod (problematika vody, její složení, klasifikace, ukazatele anorganické a organické, nerozpuštěné látky, typy vod ve splaškové kanalizaci, …)

  4. Stokové sítě (systémy a typy stok, vazba stokových soustav na technologii čistíren odpadních vod, …)

  5. Technologie čištění odpadních vod (mechanický stupeň čištění OV, biologický stupeň čištění, třetí stupeň čistíren OV, speciální metody biologického čištění OV, …)

  6. Kalové a plynové hospodářství ČOV (druhy kalu, vlastnosti kalu, zahušťování a odvodňování, stabilizace a hygienizace čistírenských kalů, …)

  7. Řízení a obsluha provozu větší ČOV (kontrola provozu, laboratorní metody a odběr vzorku, metrologie, držba a vlastnosti měřících čidel, řešení mimořádných provozních stavů, obnovení provozu biologického stupně při neobvyklých událostech, ochrana toku, ropné látky a jejich likvidace, …)

TERMÍNY:

Zahájení: 1. březen (pá) 2024, celkem 10 přednášek vždy od 9.00 hodin (poředběžné termíny dalších přednášek - 7.3., 15.3., 21.3., 27.3., 5.4., 12.4., 19.4., 25.4. a 29.4.2024). Kurz bude ukončen kontrolním testem.

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Jan FOLLER , specialista pro čištění odpadních vod, člen expert Česká asociace pro vodu (CzWA), dříve Vodárenská a.s. Brno

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

15500,-Kč/účastník  (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení + sylaby vybraných přednášek

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

O nás   l   Semináře - Olomouc   l   Kurzy   l   Přihláška ONLINE   l   Místa konání   l   Kontakt

 

Copyright © 2007-2024, LP-efekt