Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


NEMOVITOSTI V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU A ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K NIM

(vybrané otázky)

 

Seminář objasní otázky spojené s nemovitostmi a s řešením přístupu k nim a to především z hlediska institutu nezbytné cesty a navazujících institutů (tj. sousedská práva, věcná břemena, určování hranic pozemků, neoprávněné stavby, přestavky, typy žalob apod.), ale také z hlediska praktických problémů a rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky. Seminář je vhodný pro vlastníky nemovitých věcí, zástupce obcí, měst a krajů, realitní kanceláře, advokáty a další zájemce

 

PROGRAM:

 1. Stavby a nemovitosti v občanském zákoníku (pojetí, superficiální zásada, výjimky ze superficiální zásady

 2. Institut nezbytné cesty

  -

  srovnání předchozí a současné právní úpravy

  -

  předpoklady a podmínky povolení

  -

  rozhodování soudů a aktuální judikatura

  -

  zákonné důvody nepovolení nezbytné cesty

 3. Navazující právní instituty ve vazbě na nemovitosti a přístup k nim

  -

  věcná břemena

  -

  sousedská práva

  -

  určování hranic pozemků

  -

  přestavky

  -

  typy žalob, žalobní nároky

  -

  změny oproti občanskému zákoníku z roku 1964

 4. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

JIŽ PROBĚHLO

PŘEDNÁŠÍ:

Mgr. Michal KRÁLÍK, Ph. D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, senátu specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie, Notářské komory a České advokátní komory, autor odborných monografií, knih a komentářů

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

2300,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

26032019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

JIŽ PROBĚHLO


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2018, LP-efekt