Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


NEMOVITOSTI

ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K NIM A NÁROKY K CIZÍM NEMOVITOSTEM

 

Seminář objasní zejména otázky řešení přístupu k nemovitostem a nároky k cizím nemovitostem. Zaměří se na institut nezbytné cesty a navazující otázky například sousedských práv, věcných břemen, určování hranic pozemků, neoprávněné stavby, přestavky aj. Problematiku řeší z hlediska praktických problémů, tak i rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR. Seminář je akreditován MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků.

 

PROGRAM:

 1. Nemovitosti – zajištění přístupu a rizika absence přístupu

  -

  nezbytná cesta (základní otázky přístupu přes cizí pozemek)

  -

  sousedská práva (dílčí instituty zajišťující přístup na cizí pozemek)

  -

  služebnosti – způsoby přístupu k cizím nemovitostem na základě soudního rozhodnutí a smlouvy

 2. Nemovitosti – nároky k cizím nemovitostem

  -

  neoprávněné stavby (úprava v z. č. 40/1964 a z. č. 89/2012 Sb.)

  -

  určování hranic pozemků

  -

  přestavky (stavby zřízené před 1. 1. 2014 a po 1. 1. 2014)

  -

  užívání cizího prostoru (§ 1023 o. z.)

  -

  oprávněné stavby na cizích pozemcích a superficiální zásada (dočasné stavby)

  -

  stavební tituly opravňující ke stavbám na cizích nemovitostech

 3. Žalobní nároky

 4. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

16. duben 2024 (úterý) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Mgr. Michal KRÁLÍK, Ph. D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, senátu specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie, Notářské komory a České advokátní komory, autor odborných monografií, knih a komentářů

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

2400,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2024, LP-efekt