Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


DOPAD NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA
NA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (a aktuality u stavebních veřejných zakázek)

 

Nový stavební zákon (č. 283/2021 Sb.) a jeho novely sice bezprostřední dopad na ZZVZ nemají, ale při zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví (tj. veřejných zakázek na stavební práce, na služby projektantů, architektů, technického dozoru aj.) se zadavatelé využití některých pojmů a institutů stavebního zákona při přípravě zadávacích podmínek a smlouvy nevyhnou. Řadu povinností ze stavebního zákona musí pak zadavatelé promítnout do smlouvy na plnění veřejné zakázky. Cílem semináře je rozebrat dopady nové úpravy na postupy zadavatelů.

 

PROGRAM:

 1. Dopad nového stavebního zákona na zadávání VZ

  -

  pojmy nového stavebního zákona relevantní pro veřejné zakázky (např. stavba, staveniště, veřejná infrastruktura, projektant, stavebník ...)

  -

  přechodná ustanovení stavebního zákona a dopad do zadávacích řízení

  -

  projektové dokumentace dle nového stavebního zákona (SZ); dopad na stávající vyhlášku č. 169/2016 Sb.; možnost využití projektové dokumentace zpracované podle starého SZ

  -

  vybrané činnosti ve výstavbě dle nového stavebního zákona

  -

  vedení stavebního deníku dle nového stavebního zákona

  -

  povinnosti při provádění staveb – stavbyvedoucí, stavební dozor, dozor projektanta apod.

  -

  plánovací smlouvy z pohledu ZZVZ

  -

  související novelizace autorizačního zákona (č. 360/1992 Sb.)

 2. Aktuality veřejných zakázek ve stavebnictví

  -

  další připravovaná novela ZZVZ (zvýšení limitů aj.)

  -

  nové předpisy EU, které se dotýkají stavebnictví a zadávání

  -

  novinky z rozhodovací praxe

 3. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

10. duben 2024 (středa) od 9.30 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Mgr. David Dvořák, LL. M. , Ph. D., Právník; aktuálně pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj, 15 letech působil jako advokát specializovaný na veřejné zakázky; byl spoluautorem předešlého zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; spoluautor velkého komentáře k ZZVZ

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

2300,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2024, LP-efekt