Smluvní podmínky

 

    

         pro semináře

         pro kurzy

 

 

pro semináře

 

1.

Závaznou přihlášku na seminář je možno zaslat prostřednictvím:

pošty: na adresu LP-efekt, vzdělávací agentura, Zikova 6/604, 779 00 Olomouc

telefonu: (+420) 603 441 259

e-mailu: info@LP-efekt.cz

on-line přihlášky

2.

Účastníci budou evidováni podle pořadí došlých přihlášek do vyčerpání kapacity sálu.

3.

Účast na akci bude zpětně potvrzována pouze u elektronicky odeslaných přihlášek!

Počítáme s účastí závazně přihlášených, kteří dodrží naše podmínky.

4.

Cena semináře je stanovena podle zákona 526/90 Sb.. smluvní ceny, zahrnuje náklady spojené s realizací akce, vč. občerstvení.

5.

Při neúčasti přihlášeného účastnický poplatek nevracíme, účastník má právo vyslat náhradníka.

6.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit konání vzdělávací akce při nedostatečném počtu přihlášených účastníků. V daném případě se vrací kurzovné.

7.

O všech případných změnách budou účastníci vždy s dostatečným předstihem informováni.

8.

Změna termínu a lektora vyhrazena.

9.

Platba kurzovného proběhne vždy po semináři. Fakturu předáme u prezence. Zálohovou platbu nepožadujeme.

10.

Přihlašující (objednavatel) akceptuje nabídku dodavatele.

11.

Jsme plátci DPH, IČ 48386421, DIČ CZ5961041625, PhDr. Ludmila Hlavinková, Zikova 604/6, Olomouc

•••••••• zpět

 

 

 

pro kurzy

 

1.

Závaznou přihlášku na seminář je možno zaslat prostřednictvím:

pošty: na adresu LP-efekt, vzdělávací agentura, Zikova 6/604, 779 00 Olomouc

telefonu: (+420) 603 441 259

e-mailu: info@LP-efekt.cz

on-line přihlášky

2. Cena semináře je stanovena dohodou podle zákona o cenách a zahrnuje náklady na přípravu a organizaci kurzu a drobného občerstvení.
3.

Účast na akci bude zpětně potvrzována pouze u elektronicky odeslaných přihlášek!

Počítáme s účastí závazně přihlášených, kteří dodrží naše podmínky.

4. Podmínkou absolvování zkoušky a vystavení osvědčení je účast alespoň na 8 seminářích.
5.

O všech případných změnách budou účastníci vždy s dostatečným předstihem informováni.

6.

Změna termínu a lektora vyhrazena.

7.

Jsme plátci DPH, IČ 48386421, DIČ CZ5961041625, PhDr. Ludmila Hlavinková, Zikova 604/6, Olomouc

8.

POKYNY PRO PLATBU: Vzdělávací agentura vystaví vysílací organizaci fakturu pro úhradu kurzovného v případě otevření a zahájení kurzu.

•••••••• zpět

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2007-2022 LP-efekt