Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na rekvalifikační kurz s názvem


kurz

VODÁRENSKÝ TECHNIK VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH SÍTÍ

(říjen 2021 - duben 2022)


Projekt kurzu je zařazen do systému celostátních rekvalifikací a je schválen akreditační komisí MŠMT ČR pod č. j. 9718/2019-1/134. Posluchač obdrží osvědčení s celostátní platností pro pracovní činnost Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti k problematice vodního hospodářství včetně aktuálního, uceleného přehledu o klíčových změnách v zákonných a podzákonných předpisech ve vodním hospodářství a jejich aplikace v podnikové praxi vodohospodáře.

URČENO: Kurz je určen právnickým a fyzickým osobám, které nakládají s čistou vodou, vypouštějí odpadní vody, odebírají vody z povrchových či podzemních zdrojů a dalším uživatelům vody, na něž se vztahují práva a povinnosti nových předpisů vodního hospodářství.
ROZSAH: 18 přednášek (rozsah 120 hodin) + zkouška (studium bude ukončeno ústní zkouškou a obhajobou písemné práce a absolvent obdrží osvědčení)

NÁPLŇ KURZU:

 1. Voda a její užití - odborná část
  1.1 Základní pojmy, ochrana jakosti vod
   

  (2 přednášky)

  1.2 Kanalizační minimum
   

  (1 přednáška)

  1.3 Úprava pitné vody
   

  (4 přednášky)

  1.4 Čištění odpadních vod
   

  (4 přednášky)

  1.5 Hydrologie a čistota vod  
   

  (1 přednáška)

 2. Právní normy - legislativní část
  2.1

  Právní předpisy ve vodním hospodářství

   

  (3 přednášky)

  2.2

  Právní předpisy související

   

  (1 přednáška

  2.3

  Cenotvorba v oboru vodovody a kanalizace

   

  (1 přednáška)

 3. Praxe s výkladem (na ČOV a úpravně pitné vody)
   

  (1 přednáška)

 4. Závěrečná zkouška (ukončeno ústní zkouškou a obhajobou písemné práce)

Denní harmonogram výuky obdrží posluchači v den zahájení.

ABSOLVENT

KURZU:

-

obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností

- získá znalosti v oblasti legislativy vodního hospodářství, v oblasti čištění odpadních vod, stokování a také z oboru vodárenství
-- absolvent získá kvalifikaci v tzv. příbuzném oboru vzdělávání k oboru obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace (vhodné pro výkon v pozici odborného zástupce provozovatele VaK jedná-li se o nejvýše 5 000 fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody)
- podmínkou k získání rekvalifikace je ukončené střední vzdělání s maturitou

TERMÍNY:

Předpokládné zahájení: říjen 2021, celkem 18 přednášek vždy od 9.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Lektorský sbor vzdělávací agentury

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

20000,-Kč/účastník  (cena včetně 21 % DPH)

 

V ceně kurzu jsou zahrnuty i sylaby vybraných přednášek + zkouška + drobné občerstvení.

PŘIHLÁŠKA:

na dotaz


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2020, LP-efekt