Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

(vybrané problémy)

 

Seminář upozorní na nejčastější problémy při správě a provozování sítí vodovodů a kanalizací. Vysvětlí například povinnosti vlastníka a provozovatele vodovodů a kanalizací (VaK), otázky vodovodních a kanalizačních přípojek, evidenci VaK, provozně související VaK, odběratelské smlouvy a další povinnosti. Školení je určeno pro vlastníky a provozovatele VaK, zástupce obcí a další zájemce.

 

PROGRAM:

 1. Legislativa aktuálně s vazbou na vodovody a kanalizace

 2. Zákon o VaK (vybrané problémy)

  -

  povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace

  -

  povinnosti provozovatele

  -

  odborný zástupce provozovatele

  -

  vodovodní a kanalizační přípojky

  -

  obnova vodohospodářského majetku

  -

  plán financování a realizace obnovy vodovodů a kanalizací

  -

  odběratelské smlouvy

  -

  dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací

  -

  měření pitné a odpadní vody

  -

  vybrané otázky kalkulace cen vodného a stočného

  -

  kalkulace cen vody předané, cena vody odpadní převzaté

  -

  provozní řády vodovodů a kanalizací

  -

  kanalizační řády

  -

  vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor

 3. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

3. listopad 2021 (středa) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Miloslava MELOUNOVÁ, odborná konzultantka, soudní znalkyně v oboru vodního hospodářství, autorizovaný inženýr, technický auditor a dlouholetá ředitelka Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK)

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1850,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

3112021 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2021, LP-efekt