Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


ZÁKON O VODÁCH

(a suchá novela)

 

Seminář řeší aktuální právní úpravu vodního zákona v návaznosti na poslední změny legislativy a tzv. „suchou“ novelu vodního zákona (č. 544/2020 Sb.). Školení objasní zásadní povinnosti subjektů při nakládání s vodami, při stavbě a provozování vodních děl včetně otázek vodních děl a terénních úprav na ohlášení a další povinnosti.
Seminář je akreditován MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků.

 

PROGRAM:

  1. Základní principy platné právní úpravy vodního hospodářství

  2. Suchá novela vodního zákona č. 544/2020 Sb., hlavní zásady ochrany před suchem a změny

  3. Nakládání s vodami a povinnost mít povolení

  4. Vodní díla (práva a povinnosti vlastníků, vodní díla a terénní úpravy na ohlášení)

  5. Kompetence vodoprávních úřadů

  6. Problematika odpadních vod (jejich zneškodňování, odlehčovací komory jednotných kanalizací)

  7. Závadné látky podle vodního zákona

  8. Ochrana vodních zdrojů

  9. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

16. září 2021 (čtvrtek) od 9.30 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Jaroslava NIETSCHEOVÁ, promovaná právnička, specialistka na vodní právo, Povodí Vltavy, s. p., členka Výkladové komise pro vodní zákon MZe a členka Rozkladové komise ministra zemědělství a ministra ŽP, členka zkušební komise a lektorka Institutu pro veřejnou správu MV, významně se podílí na legislativní přípravě novel vodního zákona

MÍSTO:

BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc (nová válcová výšková budova nacházející se přibližně 850 m chůze, tj. asi 13 minut, od hlavního vlakového nádraží. Nachází na trase tramvajových linek č. 1, 5 a 7 - stanice Vejdovského, tj. jedna stanice od hlavního vlakového nádraží), více>>

CENA:

1880,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

16092021 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

již proběhlo


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2020, LP-efekt