Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

(aktuálně v roce 2019)

 

Seminář informuje o základních povinnostech vlastníků a provozovatelů vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve vazbě na aktuální předpisy. Objasní požadavky zákona o vodovodech a kanalizacích (VaK), otázky provozně související VaK, areálové VaK, přípojky, odběratelské smlouvy, plány obnovy, měření a další povinnosti. Zaměří se i na dopady novely vodního zákona pro obor vodovodů a kanalizací.

 

PROGRAM:

 1. Legislativní změny s dopadem na VaK např.:

  -

  novela zákona o vodách (č. 113/2018 Sb.) s účinností od 1.1.2019

  -

  změna zákona o ochraně a zdraví lidu (č. 202/2017 Sb.)

 2. Zákon č. 274/2001 Sb. o VaK

  -

  povinnosti vlastníka a povinnosti provozovatele

  -

  odborný zástupce provozovatele

  -

  plán a realizace obnovy vodovodu a kanalizace

  -

  provozně související VaK

  -

  odběratelské smlouvy

  -

  vodovod a vodovodní přípojky

  -

  měření pitné vody, ztráty vody

  -

  přerušení dodávky vod

  -

  vodoměry

  -

  provozní řád vodovodu

  -

  kanalizace a kanalizační přípojky

  -

  měření odpadních vod

  -

  odlehčovací komory

  -

  dešťová kanalizace

  -

  kanalizační řád

  -

  čištění odpadních vod

 3. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

JIŽ PROBĚHLO

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Miloslava MELOUNOVÁ, odborná konzultantka, soudní znalkyně v oboru vodního hospodářství, autorizovaný inženýr, technický auditor a dlouholetá ředitelka Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK)

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1780,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

17042019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

JIŽ PROBĚHLO


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2018, LP-efekt