Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


ZÁKON O REGISTRU SMLUV V ROCE 2019

(základní požadavky zákona)

 

Cílem semináře je právní úprava registru smluv včetně výkladu nejčastějších problémů a nejasností, které se objevují v praxi. Budou přiblíženy i dopady GDPR na uveřejňování smluv a metadat v registru smluv. Seminář objasní, jaké dokumenty se uveřejňují, kterých povinných subjektů se uveřejňování smluv týká, jaké jsou výjimky z povinnosti uveřejnění, jak správně uveřejnění provést, jak čelit rizikům spojeným se sankcí neúčinnosti a zrušení smlouvy a další okruhy otázek.

 

PROGRAM:

  1. Zákon o registru smluv a změny vyvolané jeho novelizací (zákon č. 340/2016 a č. 249/2017 Sb.)

  2. Kdo je povinným subjektem

  3. Jaké smlouvy/dokumenty se musí uveřejňovat, jak se řeší objednávky, přílohy smlouvy, budoucí a rámcové smlouvy, změny smluv apod.

  4. Jaký je okruh povinně uveřejňovaných informací a metadat

  5. Výjimky z povinnosti uveřejnění

  6. Registr smluv v kontextu jiných právních předpisů (svobodný přístup k informacím, zákon o zadávání veřejných zakázek, GDPR, ochrana obchodního tajemství apod.)

  7. Způsob uveřejňování smluv v registru smluv

  8. Jak se vyhnout právním rizikům nesprávného uveřejnění

  9. Problematické momenty, sankce a následky neuveřejnění

  10. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

JIŽ PROBĚHLO

PŘEDNÁŠÍ:

Mgr. Bc. Štěpán ŠTARHA, partner advokátní kanceláře Havel & Partners a spoluautor soukromoprávní části metodiky Ministerstva vnitra a k zákonu o registru smluv

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1820,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

27032019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

JIŽ PROBĚHLO


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2018, LP-efekt