Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


ZÁKON O VODÁCH

(aktuální novinky a základní povinnosti)

 

Seminář řeší aktuální právní úpravu vodního zákona v návaznosti na velkou novelu vodního zákona, dále na tzv. dokladovou vyhlášku (č. 183/2018 Sb.) a novelu stavebního zákona. Školení objasní základní povinnosti subjektů při nakládání s vodami, při výstavbě a provozování vodních děl, při zneškodňování odpadních vod, upřesní otázky poplatků za odběry a vypouštění vod, sankční postihy a další okruhy povinností. Školení je určeno všem, kteří nakládají s vodami či provozují vodní díla, vodoprávním úřadům, obcím a dalším zájemcům.

 

PROGRAM:

 1. Nakládání s vodami a povinnost mít povolení "dokladová vyhláška" č. 183/2018 Sb. (účinnost od. 1.9.2018)

 2. Vodní díla

  -

  stavby a rekonstrukce vodních děl, praktické dopady novely stavebního zákona

  -

  práva a povinnosti vlastníků vodních děl, správců vodních toků a správců povodí

 3. Problematika odpadních vod

  -

  čištění a odvádění v souladu s vodním zákonem

  -

  odpadní vody s odlehčovacích komor jednotné kanalizace

 4. Proces posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčeného vodního útvaru

 5. Poplatky za vypouštění odpadních vod, odběr podzemních vod a úprava povinností zpoplatněných subjektů

 6. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

JIŽ PROBĚHLO

PŘEDNÁŠÍ:

Jaroslava NIETSCHEOVÁ, promovaná právnička, specialistka na vodní právo, Povodí Vltavy, s. p., významně se podílí na legislativní přípravě novel vodního zákona, členka výkladové komise pro vodní zákon MZe a členka rozkladové komise ministra zemědělství a ministra ŽP

 

Mgr. Kateřina HOLENDOVÁ, specialistka na vodní právo, Povodí Vltavy, s. p., v letech 2008-2013 pracovala na vodoprávním úřadě Krajského řadu Středočeského kraje

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1850,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

5032019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

JIŽ PROBĚHLO


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2018, LP-efekt