Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


VYDRŽENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

(se zaměřením na nemovité věci a novinky od r. 2019)

 

Vydržení představuje způsob nabytí či „potvrzení“ vlastnického práva, ke kterému dochází držením věci po zákonem stanovenou dobu. Na základě nového občanského zákona lze počínaje rokem 2019 získat např. nemovitost tzv. mimořádným vydržením, tj. na základě dlouhodobého užívání. Cílem semináře je objasnit institut vydržení, ale i otázky za jakých podmínek je vydržení možné, o jaké situace se může jednat (např. špatné umístění plotu a vydržení pozemku, vydržení věcného břemene, služebnosti cesty) a jak v praxi postupovat.

 

PROGRAM:

 1. Držba a ochrana držby

 2. Vydržení a nabytí od neoprávněného u nemovitých věcí

 3. Nároky poctivého a nepoctivého držitele

 4. Dobrá víra držitele jako základní předpoklad vydržení a její posuzování v soudní praxi

 5. Vydržecí doba (včetně započtení vydržecí doby právních předchůdců), běh vydržecí doby

 6. Vydržení řádné

 7. Vydržení mimořádné (od 1. 1. 2019)

 8. Postup osoby uplatňující vydržení, postup osoby bránící se vydržení

 9. Vydržení v katastrálních souvislostech

 10. Problematika tzv. připlocených (částí) pozemků

 11. Vydržení do spoluvlastnictví

 12. Vydržení služebností a dalších věcných práv

 13. Přechodná ustanovení a právní úprava podle zák. 40/1964 Sb.

 14. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

15. říjen 2020 (čtvrtek) od 9.00 – 14.00 hod.

PŘEDNÁŠÍ:

JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph. D., LL. M., odborná asistentka na Katedře občanského práva Právnické fakulty MU v Brně, asistentka soudce Nejvyššího soudu ČR, zabývá se problematikou věcných práv v národním a evropském kontextu, zkušená lektorka

MÍSTO:

BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc (nová válcová výšková budova nacházející se přibližně 850 m chůze, tj. asi 13 minut, od hlavního vlakového nádraží. Nachází na trase tramvajových linek č. 1, 5 a 7 - stanice Vejdovského, tj. jedna stanice od hlavního vlakového nádraží), více>>

CENA:

2220,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

15102020 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

akce zrušena


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2020, LP-efekt