Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

(procesní postupy vodoprávních úřadů)

 

Cílem semináře je objasnit procesní postupy ve vodoprávním řízení. Jednotlivé postupy budou vysvětleny v návaznosti na ustanovení správního řádu, stavebního zákona a vodního zákona. Seminář věnuje pozornost činnostem vodoprávních úřadů, jejich kompetencím, průběhu řízení, vydávání rozhodnutí a dalším problémovým oblastem. Seminář je určen pro pracovníky vodoprávních úřadů, ale i osobám oprávněným k nakládání s vodami, také stavebníkům či vlastníkům vodních děl a dalším zájemcům.

 

Seminář je akreditován MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků.

 

PROGRAM:

  1. Základní instituty správního řádu, obecné principy správního řízení, subsidiarita správního řádu, vodní zákon a návaznost na vodoprávní řízení

  2. Vodoprávní řízení, specifika a odlišnosti od obecného správního řízení

  3. Příslušnost správního orgánu ve vodoprávním řízení, vedení řízení

  4. Vodoprávní úřady a účastníci řízení, jejich kompetence, práva a povinnosti

  5. Zahájení a průběh vodoprávního řízení (žádost, podnět, přerušení, zastavení řízení)

  6. Vodoprávní řízení o povolení nakládání s vodami

  7. Vodoprávní řízení o povolení staveb vodních děl, ohlašování vodních děl

  8. Jiné činnosti vodoprávních úřadů (vodoprávní rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlas, závazná stanoviska, vyjádření)

  9. Řízení o správních deliktech

  10. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

JIŽ PROBĚHLO

PŘEDNÁŠÍ:

JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph. D., Právnická fakulta MU Brno, Katedra správní vědy a správního práva, členka pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo, členka Výkladové komise pro vodní právo MZe a členka Rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

MÍSTO:

ZMĚNA MÍSTA

NOVÉ - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

 

(PŮVODNÍ - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc)

CENA:

1900,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

18042019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

JIŽ PROBĚHLO


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2018, LP-efekt