Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


VODNÍ ZÁKON - PRO ZAČÁTEČNÍKY

(povinnosti podnikatelských subjektů)

 

Seminář vysvětlí základní povinnosti podnikatelských subjektů v oblasti nakládání s povrchovými či podzemními vodami tak, jak je vymezuje zákon o vodách. Upřesní např. k jakému nakládání s vodami je třeba povolení vodoprávního úřadu, jak zneškodňovat odpadní vody, jaká opatření jsou nutná při zacházení se závadnými látkami, kdo má povinnost zpracovat havarijní plány nebo jaké jsou poplatky, platby a sankce ve vodním hospodářství a další okruhy otázky.

 

PROGRAM:

  1. Vodní zákon po 1.1.2019

  2. Základní principy nakládání s vodami (povolení odběrů, vypouštění, odvádění srážkových vod, dešťové oddělovače)

  3. Vodní díla a povinnosti jejich vlastníků

  4. Odpadní vody a jejich zneškodňování (vypouštění, limity, odvádění, novinky v provozu žump, septiky, závlahy, vsakování a další)

  5. Závadné látky a zákon o vodách (prioritní látky, vybavení nádrží a jímek, zkoušky vodotěsnosti, udělování výjimek, havarijní plány a další)

  6. Ochrana před povodněmi, povodňové plány, záplavová území

  7. Provozní řády ve vodním hospodářství (zpracování, povinnosti, změny)

  8. Poplatky, poplatková hlášení a přiznání za odběry vod a vypouštění odpadních vod

  9. Pokuty a sankce

  10. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

26. září 2019 (čtvrtek) od 9.00 – 13.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

RNDr. Jiří GRÚZ, odborný konzultant, specialista a soudní znalec v oblasti vodního hospodářství, autorizovaná osoba dle zákona č. 100/2001 Sb. a dlouholetý pracovník MŽP ČR

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1730,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

26092019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

Po termínu konání


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2019, LP-efekt