Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


VKLADOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI

(vybraná problematika zápisu práv do katastru nemovitostí)

 

Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti.

 

Seminář vkladové řízení je určen jak pro širokou veřejnost, tak i odborníky, kteří se s problematikou vkladu do katastru nemovitostí setkávají. Je návodem, jak se vyhnout chybám při zápisu do katastru nemovitostí, jaké listiny musí navrhovatel předložit, jaké jsou lhůty pro rozhodnutí a jak celkový proces řízení probíhá. Podle časových možností bude vysvětlena i problematika zápisu a výmazu zástavních práv.

 

PROGRAM:

 1. Zápisy práv do katastru nemovitostí

 2. Vklad (práva zapisovaná vkladem, odlišení vůči záznamu)

 3. Procesní základy, věcná a místní příslušnost katastrálního úřadu při vkladovém řízení

 4. Účastník řízení, navrhovatel, odlišnosti v jejich procesním postavení

 5. Zastoupení ve vkladovém řízení (procesní plná moc, hmotně právní plná moc, generální plná moc), odlišnosti a podmínky jejich použití

 6. Návrh na vklad (náležitosti, chyby, odstranění vad, neodstranitelné vady, povinné přílohy)

 7. Průběh vkladového řízení, základní úkony a postupy katastrálního úřadu

 8. Přezkum podmínek pro povolení vkladu, nejčastější chyby vkladových listin a problémy vedoucí k zamítnutí vkladu

 9. Přezkum zveřejnění v Registru smluv v rámci vkladového řízení

 10. Ukončení vkladového řízení (vyrozumění o provedení vkladu, zastavení řízení, zamítnutí vkladu)

 11. Problematika zápisu a výmazu zástavních práv (poz.- dle časových možností)

 12. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

20. listopad 2019 (středa) od 9.00-14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Mgr. Lenka VRZALOVÁ, vedoucí legislativního oddělení, Český úřad zeměměřičský a katastrální Praha, zkušená lektorka, která přednáší pro Justiční akademii, Notářskou komoru, Generální finanční ředitelství, Spolek zeměměřičů aj.

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1795,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

20112019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2019, LP-efekt