Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

(vybrané problémy)

 

Seminář řeší veřejné zakázky ve vztahu ke stavebnictví. Objasní specifika těchto zakázek, zejména otázky spojené s přípravou zadávací dokumentace, vhodným stanovením kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií, zpracováním nabídek, jejich posuzováním a hodnocením až po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Seminář dále informuje o možnostech změn smluv u víceprací a méněprací, položkových rozpočtů a dalších vybraných problémech.

 

PROGRAM:

  1. Aktuální vývoj v oblasti veřejných zakázek - přehled

  2. Specifika veřejných zakázek na stavební práce a na projektové a inženýrské služby

  3. Zadávací dokumentace VZ na stavební práce (obsah, poskytování, změny, vysvětlení, doplnění a jiné požadavky na plnění VZ v rámci zadávací dokumentace aj.)

  4. Stanovení zadávacích podmínek (na co se zaměřit)

  5. Podrobnější specifikace kvalifikace

  6. Jak vypadá zadávací řízení podle ZZVZ - modelový průběh otevřeného řízení

  7. Podmínky použití některých specielních druhů zadávacích řízení (jednací řízení bez uveřejnění, zejména ve vztahu k zadávání dodatečných prací, zjednodušené podlimitní řízení)

  8. Změny smluv na plnění veřejných zakázek, realizace víceprací a méněprací

  9. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

28. listopad 2019 (čtvrtek) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Mgr. David DVOŘÁK, LL. M., Ph. D., partner advokátní kanceláře MT Legal s.r.o., právník specializující se na poradenství v oblasti veřejných zakázek, koncesí a PPP, a to zejména v oblasti stavebních zakázek. Místopředseda České společnosti pro stavební právo, člen Legislativní komise a pracovní skupiny pro ZVZ (ČKAIT), dříve působil na MMR ČR

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

2000,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

28112019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2019, LP-efekt