Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

(vybrané problémy)

 

Seminář řeší specifika veřejných zakázek ve stavebnictví. Objasní zejména otázky spojené s přípravou zadávací dokumentace, stanovením kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií, zpracováním nabídek, jejich posuzováním a hodnocením až po uzavření smlouvy. Pozornost bude věnována rovněž aktuálně připravované „technické novele” ZZVZ, jež bude reagovat na výtky Evropské komise a odstraní některé aplikační problémy. Výklad bude doplněn odkazy na aktuální judikaturu ÚOHS, soudů i Soudního dvora EU.

 

PROGRAM:

  1. Aktuální vývoj v oblasti veřejných zakázek - přehled

  2. Informace ke stavu přípravy „technické” novely ZZVZ

  3. Specifika veřejných zakázek na stavební práce a na projektové a inženýrské služby

  4. Zadávací dokumentace VZ na stavební práce (obsah, poskytování, změny, vysvětlení, doplnění a jiné požadavky na plnění VZ, BIM apod.)

  5. Vybrané otázky ke kvalifikaci

  6. Modelový průběh zadávacího otevřeného řízení – vybrané otázky

  7. Změny smluv na plnění veřejných zakázek

  8. Dotazy a diskuze - průběžně

TERMÍN:

3. listopad 2020 (úterý) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Mgr. David DVOŘÁK, LL. M., Ph. D., partner advokátní kanceláře MT Legal s.r.o., právník specializující se na poradenství v oblasti veřejných zakázek, koncesí a PPP, a to zejména v oblasti stavebních zakázek. Místopředseda České společnosti pro stavební právo, člen Legislativní komise a pracovní skupiny pro ZVZ (ČKAIT), dříve působil na MMR ČR

MÍSTO:

BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc (nová válcová výšková budova nacházející se přibližně 850 m chůze, tj. asi 13 minut, od hlavního vlakového nádraží. Nachází na trase tramvajových linek č. 1, 5 a 7 - stanice Vejdovského, tj. jedna stanice od hlavního vlakového nádraží), více>>

CENA:

2150,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

03112020 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

akce zrušena (viz více)


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2020, LP-efekt