Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


VEŘEJNÁ PODPORA

(pravidla aplikace v praxi)

 

Seminář řeší právní rámec poskytování a přijímání veřejné podpory v praxi v návaznosti na platná pravidla Evropské unie. Účastníkům objasní co je a není veřejnou podporou a na příkladech demonstruje pravidla její aplikace např. ve vztahu k sociálním službám a zdravotnictví, financování sportu, kultury, vzdělávání, investicím apod. Upozorní na možné postihy za nezákonné poskytnutí veřejné podpory.

Určeno představitelům územních samospráv, příspěvkovým organizacím, pracovníkům, kteří rozhodují o vynakládání prostředků ze Strukturálních fondů EU a dalším zájemcům.

 

PROGRAM:

  1. Znaky veřejné podpory. Co není veřejnou podporou

  2. Jak postupovat v praxi pokud se jedná o veřejnou podporu. Výjimky z obecné neslučitelné (zakázané) veřejné podpory

  3. Podpora de minimis (malého rozsahu) – její podstata, příklady použití, podmínky aplikace

  4. Veřejná podpora a financování sociálních služeb/zdravotnictví (praxe, doporučené postupy)

  5. Veřejná podpora a financování kultury/sportu (problematická místa)

  6. Veřejné podpora a majetkové dispozice/investice veřejných institucí

  7. Veřejná podpora a financování školství. Ekonomické činnosti škol

  8. Veřejná podpora a financování cestovního ruchu (sporné momenty a slabá místa)

  9. Důsledky porušení pravidel

  10. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

16. říjen 2019 (středa) od 9.00 – 14.00 hod.

PŘEDNÁŠÍ:

JUDr. Michael KINCL, poradce pro judikaturu Nejvyššího soudu ČR a specialista na veřejnou podporu od roku 2000. Působil i jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory ÚHOS, asistent předsedy senátu NS. Autor odborných článků v oblasti veřejné podpory

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1880,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

16102019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2019, LP-efekt