Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


VEŘEJNÁ PODPORA A JEJÍ PRAVIDLA

(aktuální právní úprava)

 

Seminář řeší právní rámec poskytování a přijímání veřejné podpory v praxi v návaznosti na aktuální pravidla Evropské unie a novou vyhlášku v oblasti podpory de minimis účinnou od 1.7.2020. Účastníkům objasní např. co je a není veřejnou podporou, jaké jsou povinnosti poskytovatele a příjemce a na příkladech demonstruje pravidla její aplikace např. ve vztahu k sociálním službám a zdravotnictví, financování sportu, kultury, vzdělávání, investicím apod. Upozorní i na možné postihy za nezákonné poskytnutí veřejné podpory.

 

PROGRAM:

 1. Co je veřejná podpora, její znaky a definice. Co není veřejnou podporou

 2. Základní postupy a povinnosti při poskytování a přijímání veřejné podpory. Blokové výjimky

 3. Institut podpory de minimis (podpora malého rozsahu) – její pravidla, příklady použití, nová vyhláška č. 298/2020 Sb.

 4. Veřejná podpora ve vybraných oblastech:

  -

  financování sociálních služeb/zdravotnictví (praxe, doporučené postupy)

  -

  financování kultury/sportu (problematická místa)

  -

  majetkové dispozice/investice veřejných institucí

  -

  financování školství. Ekonomické činnosti škol. Rozhodnutí EK týkající se školních jídelen

  -

  financování cestovního ruchu (sporné momenty a slabá místa)

 5. Důsledky porušení pravidel

 6. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

4. listopad 2020 (středa) od 9.00 – 14.00 hod.

PŘEDNÁŠÍ:

JUDr. Michael KINCL, poradce pro judikaturu Nejvyššího soudu ČR a specialista na veřejnou podporu od roku 2000. Působil i jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory ÚHOS, asistent předsedy senátu NS. Je autor řady odborných článků v oblasti veřejné podpory, zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti veřejné podpory

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1870,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

41112020 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

akce zrušena (viz více)


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2020, LP-efekt