Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

(právní úprava a změny)

 

Cílem semináře je objasnit postavení a činnost technického dozoru stavebníka (investora) v celém procesu výstavby a to v kontextu s předpisy z oblasti veřejného tak soukromého práva, včetně připravovaných změn dle nového stavebního zákona.
Seminář je vhodný pro pracovníky stavebních firem, projektanty, stavební úřady, nezávislé profesionály a širokou stavební veřejnost
Seminář je zařazen do projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT.

 

PROGRAM:

  1. Funkce technického dozoru stavebníka (TDS) v celém procesu výstavby, dopad právních předpisů veřejného i soukromého stavebního práva na výkon funkce, vymezení TDS jako autorizované osoby ve vazbě na rozsah činnosti, používání razítka

  2. TDS ve vazbě na veřejné stavební právo – vybrané předpisy, novela stavebního zákona a dopad na činnost TDS –elektronizace postupů, elektronický stavební deník, změny v činnosti dotčených orgánů při vydávání závazných stanovisek a vliv do přípravy staveb, obecné požadavky na výstavbu, dokumentace stavby (PD, stavební deník, připravované změny PD dle nového SZ), nepodstatné odchylky, kolaudace, nový stavební zákon a vliv na činnost TDS

  3. TDS ve vazbě na soukromé právo – občanský zákoník, změny závazkového práva a vliv na smluvní vztahy. Podstatné náležitosti smluv, jejich vliv na kontrolní činnost, vliv veřejných zakázek na úpravu smluvních vztahů.

  4. Odpovědnost TDS při realizaci - výkon kontrolní činnosti, předání díla, záruky, odpovědnost za vady, reklamace

  5. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

23. září 2021 (čtvrtek) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

JUDr. Petra ADÁMKOVÁ, Ph. D., specialistka a odbornice na stavební právo, lektorka celoživotního vzdělávání ČKAIT a dlouholetá členka zkušebních komisí, Brno, akreditovaná lektorka MV ČR

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1820,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

23092021 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

akce zrušena


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2021, LP-efekt