Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA

(změny ve výkonu funkce)

 

Pojem technický dozor stavebníka není právně definován, ale je pojmem obecně používaným ve stavebním zákoně a také autorizačním zákoně. Cílem semináře je objasnit postavení a činnost technického dozoru stavebníka (investora) v celém procesu výstavby a to v kontextu s předpisy jak z oblasti veřejného tak soukromého práva, včetně změn, které přinesla novela stavebního zákona. Seminář je vhodný např. pro pracovníky stavebních firem, projektanty, stavební úřady, nezávislé profesionály poskytující technický dozor a širokou stavební veřejnost.

 

PROGRAM:

  1. Funkce technického dozoru stavebníka (TDS) v celém procesu výstavby, dopad právních předpisů veřejného i soukromého stavebního práva na výkon funkce

  2. TDS ve vazbě na veřejné stavební právo - velká novela stavebního zákona a její dopad na činnost TDS, obecné požadavky na výstavbu, dokumentace stavby (PD, stavební deník), nepodstatné odchylky, kolaudace

  3. TDS ve vazbě na soukromé právo - občanský zákoník, změny závazkového práva a vliv na smluvní vztahy. Změny v oblasti smluv o dílo a příkazní smlouva, podstatné náležitosti smluv, vybrané problémy z praxe

  4. Úloha odpovědnosti TDS - výkon kontrolní činnosti, předání díla, záruky, odpovědnost za vady, reklamace

  5. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

JIŽ PROBĚHLO

PŘEDNÁŠÍ:

JUDr. Petra ADÁMKOVÁ, Ph. D., specialistka a odbornice na stavební právo, lektorka celoživotního vzdělávání ČKAIT a dlouholetá členka zkušebních komisí, Brno, akreditovaná lektorka MV ČR

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1810,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

4042019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

JIŽ PROBĚHLO


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2018, LP-efekt