Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


TECHNICKO PROVOZNÍ ZÁSADY ZKVALITNĚNÍ PROVOZNÍ PRAXE ÚPRAVEN PITNÝCH VOD

 

Seminář se věnuje poznatkům a provozním výsledkům s využitím nejmodernějších technologických zařízení, s nejnovějšími technicko provozními zkušenostmi a zásadami při provozu úpraven pitných vod, jak z hlediska kvality upravované a upravené pitné vody, tak z hlediska výrazněji nižších provozních nákladů. Školení je vhodné pro stávající provozovatele či vlastníky úpraven pitných vod jakékoliv velikosti a dále také pro budoucí vlastníky infrastruktury, která bude zajišťovat dodávku pitné vody do určité lokality.

 

PROGRAM:

  1. Návod na nejefektivnější a nejekonomičtější sledování a zajištění provozních parametrů kvality upravované vody v rámci celého technologického procesu úpravy na vodu pitnou.

  2. Optimalizace a intenzifikace provozu stávajících provozních úpravárenských zařízení na základě provozních zkušeností v oblasti provozně – technických parametrů upravované vody

  3. Návod na provoz úpraven vod se zapracováním směrnic EU (např. na posouzení rizik provozu vlastní úpravny vody a dále celého zásobovacího systému aj.)

  4. Zvyšování kapacity jímacích zařízení surové vody terénními úpravami v jímacím území odvodňovacími a vsakovacími příkopy a nádržemi

  5. Ukázky technických řešení nejmodernějších technologických zařízení, která jsou novou generační řadou a mají vysokou úpravárenskou účinnost a spolehlivost provozu včetně ekonomiky provozu

  6. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

22. duben 2022 (pátek) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

doc. Ing. Milan LÁTAL, CSc., odborný konzultant a specialista na úpravny pitných vod, dříve dlouholetý pracovník vodárenské společnosti ve funkci technického náměstka, autor řady odborných domácích i zahraničních článků, autor 5 patentů úpravárenských zařízení, které zefektivnily provoz úpraven vod

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1850,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

PŘIHLÁŠKA:

akce zrušena


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2022, LP-efekt