Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


STAVBY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

(právní úprava)

 

Seminář řeší aktuální otázky, které souvisejí s právní úpravou nemovitostí a staveb v katastrálních předpisech s vazbou na právo občanské a stavební. Objasní pojmy pozemek, parcela, budova v katastru nemovitostí, ale i otázky evidence stavby, podmínky sloučení pozemku a stavby. Vysvětlí zápis vlastnického práva ke stavbám, zápis rozestavěné stavby, stavby na cizím pozemku, právo stavby, zápis poznámek týkající se staveb a další otázky.
Seminář je akreditován MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků. Seminář je zařazen do projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT.

 

PROGRAM:

 1. Právní úprava katastru nemovitostí – stručný popis

 2. Stavba z pohledu občanského práva x stavebního práva x katastru nemovitostí

 3. Pozemek, parcela, budova v katastru nemovitostí

 4. Stavba jako předmět evidence

 5. Dočasná stavba, Samostatná stavba, Stavba jako součást pozemku

 6. Výjimky ze zásady, že stavba je součástí pozemku

 7. Jednotlivé podmínky pro spojení staveb s pozemky, příklady

 8. Přestavek

 9. Zápis vlastnického práva ke stavbám

 10. Zápis rozestavěných budov, zvláštní postavení staveb dočasných a liniových

 11. Právo stavby jako nový typ nemovité věci, zápis, stavba jako součást práva stavby

 12. Zápis poznámek týkající se staveb

 13. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

1. prosinec 2021 (středa) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Mgr. Lenka VRZALOVÁ, vedoucí legislativního oddělení, Český úřad zeměměřičský a katastrální Praha, zkušená lektorka, která přednáší pro Justiční akademii, Notářskou komoru, Generální finanční ředitelství, Spolek zeměměřičů aj.

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1790,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

1122021 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2021, LP-efekt