Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


STAVBY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

(aktuální právní úprava)

 

Seminář řeší otázky, které souvisejí s aktuální právní úpravou nemovitostí a staveb v občanském zákoníku a v katastrálních předpisech. Objasní pojmy pozemek, parcela, budova v katastru nemovitostí, ale i otázky evidence stavby, podmínky sloučení pozemku a stavby na něm postaveném. Dále také zápis vlastnického práva ke stavbám, zápis rozestavěné stavby, stavby na cizím pozemku, právo stavby, zápis poznámky týkající se staveb a další oblasti.

 

Seminář je akreditován MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků.

 

PROGRAM:

 1. Právní úprava katastru nemovitostí - přehled, stručný popis

 2. Katastr nemovitostí jako veřejný seznam, jeho účinky

 3. Věc nemovitá, její součást a příslušenství podle občanského zákoníku

 4. Pozemek, parcela, budova v katastru nemovitostí

 5. Stavba jako předmět evidence

 6. Dočasná stavba, Samostatná stavba, Stavba jako součást pozemku

 7. Výjimky ze zásady, že stavba je součástí pozemku

 8. Jednotlivé podmínky pro spojení staveb s pozemky, příklady

 9. Přestavek

 10. Zápis vlastnického práva ke stavbám

 11. Zápis rozestavěných budov, zvláštní postavení staveb dočasných a liniových

 12. Právo stavby jako nový typ nemovité věci, zápis, stavba jako součást práva stavby

 13. Zápis poznámky

 14. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

16. květen 2019 (čtvrtek) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Mgr. Lenka VRZALOVÁ, vedoucí legislativního oddělení, Český úřad zeměměřičský a katastrální Praha, zkušená lektorka, která přednáší pro Justiční akademii, Notářskou komoru, Generální finanční ředitelství, Spolek zeměměřičů aj.

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1795,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

16052019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2018, LP-efekt