Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


STAVBY NA CIZÍCH POZEMCÍCH

(současný právní režim)

 

Seminář provede účastníky právní úpravou staveb na cizích pozemcích v občanském zákoníku. Školení objasní pojem stavby, neoprávněné stavby, podmínky, za jakých lze realizovat stavbu na cizím pozemku, jaké jsou důsledky pozbytí právního titulu k zastavěnému pozemku, co je podstatou práva stavby a další okruhy otázek. Účastníci se seznámí s aktuálními výkladovými problémy a s možnými riziky v praktické aplikaci.
Seminář je akreditován MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků.
Seminář je zařazen do projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT.

 

PROGRAM:

 1. Superficiální zásada, Rozhodovací praxe NS, přechodná ustanovení

 2. Stavby na cizích pozemcích postavené před 1.1.2014

  -

  stavby neoprávněné (tj. postavené bez právního titulu k pozemku)

  -

  stavby postavené na základě nájemní smlouvy a jiných obligačních institutů

  -

  stavby postavené na základě smlouvy o zřízení věcného břemene

 3. Stavby na cizích pozemcích postavené po 1.1.2014

  -

  stavby postavené bez právního důvodu (komu patří, případná náhrada)

  -

  přestavek (co je a není přestavkem, právní režim)

  -

  dočasná stavba (§ 506 ObčZ) a liniové stavby (§ 509 ObčZ)

  -

  stavby postavené na základě právního titulu k pozemku, režim po zániku titulu

  -

  oprávnění vstupovat na sousední pozemek pro účely provádění stavby

  -

  ochrana držby před prováděním a odstraňováním stavby

 4. Právo stavby

  -

  superficiální zásada a výjimky z ní

  -

  vznik práva stavby včetně jeho promítnutí do katastru nemovitostí

  -

  práva a povinnosti z práva stavby, předkupní právo

  -

  problematika „staveb na stavbách”

  -

  zánik práva a stavby a s tím spojené následky

 5. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

9. listopad 2021 (úterý) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph. D., LL. M., Odborná asistentka na Katedře civilního práva procesního PF MU, poradkyně v mezinárodní advokátní kanceláři Maggi Kathollnig RechtsanwaltsGmbH, přednáší na univerzitách v Rakousku, působila jako asistentka soudce Nejvyššího soudu, je spoluautorka komentáře k NOZ, zkušená lektorka

MÍSTO:

BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc (nová válcová výšková budova nacházející se přibližně 850 m chůze, tj. asi 13 minut, od hlavního vlakového nádraží. Nachází na trase tramvajových linek č. 1, 5 a 7 - stanice Vejdovského, tj. jedna stanice od hlavního vlakového nádraží), více>>

CENA:

2230,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

9112021 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2021, LP-efekt