Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V REŽIMU STAVEBNÍHO ZÁKONA

 

Seminář objasní výkon veřejné správy na úseku stavebního řízení ve vazbě na správní řád a stavební zákon. Seminář vysvětlí základní pojmy a instituty správního, územního a stavebního řízení, institut společného řízení a další činnosti stavebních úřadů. Bude prezentována možná aplikace správního řádu na řízení vedená dle stavebního zákona. Účastníci budou informování také o aktuálním vývoji rekodifikace stavebního práva.

 

Seminář je akreditován MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků.

 

PROGRAM:

 1. Novela stavebního zákona (zákon č. 255/2017 Sb.) – stručně o změnách

 2. Subsidiarita správního řádu ve vztahu ke stavebnímu zákonu

 3. Správní řád a správní řízení (obecné principy a zásady)

 4. Definice a základní pojmy na úseku stavebního zákona a správního řádu

 5. Správní řízení a jeho druhy v režimu stavebního zákona, zaměření na aktuality

 6. Orgány vykonávající působnost na úseku stavebního zákona, stavební úřady

 7. Dotčené orgány veřejné správy, závazná stanoviska, stanoviska

 8. Územní řízení a rozhodnutí (účastníci řízení, doručování písemností, lhůty, rozhodnutí aj.)

 9. Povolování realizace staveb (zjednodušené postupy, ohlašování, stavební řízení)

 10. Užívání (kolaudace) staveb

 11. Řízení o odstraňování staveb

 12. Společné řízení

 13. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

18. květen 2020 (pondělí) od 9.00 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph. D., Právnická fakulta MU Brno, Katedra správní vědy a správního práva, členka pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo – správní právo I, členka Výkladové komise pro vodní právo MZe, členka Rozkladové komise ÚOHS

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1850,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

18052020 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2019, LP-efekt