Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


SMLUVNÍ POKUTY A JINÉ DOLOŽKY VE SMLOUVÁCH K OCHRANĚ VĚŘITELE

(v kontextu občanského zákoníku)

 

Cílem semináře je v souvislostech vyložit principy právní úpravy smluvní pokuty v obchodních vztazích, její formu ujednání, výši nastavení, způsob určení, vymezení utvrzených povinností aj. Seminář posluchače seznámí se základními možnostmi správného a vhodného zabezpečení smluv proti jejich neplnění. Objasní jak nejrůznější doložky do smluv zakomponovat, jak jejich plnění vymáhat a jak se naopak proti uplatňování nejrůznějších smluvních sankcí bránit.

 

PROGRAM:

  1. Jak zabezpečit smlouvy proti neplnění povinností – základní přehled možností (zajištění dluhů, utvrzení, nepřímé způsoby)

  2. Utvrzení dluhů v novém občanském zákoníku, rozdíly oproti starým právním úpravám v obchodním a občanském zákoníku

  3. Význam a způsoby sjednávání smluvních pokut

  4. Jiné sankční doložky ve smlouvách, možnosti a rizika

  5. Vztah sankčních doložek a smluvních pokut k náhradě škody, vliv na úroky z prodlení

  6. Ukončení smlouvy a jeho vliv na sjednané pokuty

  7. Sankce ve smlouvách uzavíraných se spotřebitelem

  8. Omezené možnosti sankcí vůči zaměstnanci a nájemci bytuX

  9. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

19. listopad 2019 (úterý) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

JUDr. Tomáš TINTĚRA, Ph. D., advokát, odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UP Olomouc, lektor Justiční akademie, autor odborných knih, článků a spoluautor komentáře k občanskému zákoníku

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1870,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

19112019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2019, LP-efekt