Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


SEKTOROVÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

(úprava v zákoně, jejich zadávání a specifika)

 

Seminář objasní právní úpravu zadávání zakázek se speciálním zaměřením na sektorové veřejné zakázky. Sektorová veřejná zakázka je taková zakázka, kterou zadává veřejný zadavatel při výkonu tzv. relevantní činnosti. Jde zejména o zadávání subjektů, kteří působí např. v odvětví vodárenství, plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, dopravy, poštovních služeb, provozování letišť či těžby ropy, zemního plynu a uhlí apod. Určeno pro sektorové zadavatele, ale i dodavatele usilující o zakázky sektorových zadavatelů a další. zájemce.

 

PROGRAM:

  1. Pojem veřejná zakázka (obecně a sektorová zakázka), základní zásady

  2. "Sektorový" a "veřejně-sektorový" zadavatel dle zákona o ZZVZ

  3. Specifické "sektorové" výjimky, souběh činností

  4. Sektorový in-house (tzv. koncernová výjimka)

  5. Kvalifikace u sektorových veřejných zakázek

  6. Specifika zadávacích podmínek u sektorových zakázek

  7. Vybrané problémy průběhu zadávacích řízení

  8. Jednací řízení s uveřejněním – průběh, aktuální zkušenosti

  9. Změny smluv

  10. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

AKCE ZRUŠENA 26. duben 2019 (pátek) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Mgr. David DVOŘÁK, LL. M., Ph. D., partner advokátní kanceláře MT Legal s.r.o., specializace na poradenství v oblasti veřejných zakázek, koncesí a PPP, praktické zkušenosti s poradenstvím pro sektorové zadavatele při zadávání VZ (většinou dotovaných z fondů EU) s hodnotou v řádu několika miliard Kč, ale i pro dodavatele sektorových VZ. Místopředseda České společnosti pro stavební právo, člen Legislativní komise pro ZVZ (ČKAIT), dříve působil na MMR ČR

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1950,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

260412019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

AKCE ZRUŠENA


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2018, LP-efekt