Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


PRÁVNÍ ÚPRAVA STAVEB NA CIZÍCH POZEMCÍCH

 

Seminář seznámí účastníky s právní úpravou staveb na cizích pozemcích v občanském zákoníku. Objasní pojem stavby, neoprávněné stavby, podmínky za jakých lze realizovat stavbu na cizím pozemku, jaké jsou důsledky pozbytí právního titulu k zastavěnému pozemku, co je podstatou práva stavby a další okruhy otázek. Účastníci se seznámí s aktuální judikaturou a s možnými riziky vznikající v praxi. Seminář je akreditován MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků.

 

PROGRAM:

 1. Superficiální zásada, Rozhodovací praxe NS, přechodná ustanovení

 2. Stavby na cizích pozemcích postavené před 1.1.2014

  -

  stavby neoprávněné (tj. postavené bez právního titulu k pozemku)

  -

  stavby postavené na základě nájemní smlouvy a jiných obligačních institutů

  -

  stavby postavené na základě smlouvy o zřízení věcného břemene

 3. Stavby na cizích pozemcích postavené po 1.1.2014

  -

  stavby postavené bez právního důvodu (komu patří, případná náhrada)

  -

  přestavek (co je a není přestavkem, právní režim)

  -

  dočasná stavba (§ 506 ObčZ) a liniové stavby (§ 509 ObčZ)

  -

  stavby postavené na základě právního titulu k pozemku, režim po zániku titulu

  -

  oprávnění vstupovat na sousední pozemek pro účely provádění stavby

  -

  ochrana držby před prováděním a odstraňováním stavby

 4. Právo stavby

  -

  superficiální zásada a výjimky z ní

  -

  vznik práva stavby včetně jeho promítnutí do katastru nemovitostí

  -

  práva a povinnosti z práva stavby, předkupní právo

  -

  problematika „staveb na stavbách”, zánik práva a stavby a s tím spojené následky

 5. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

NOVÝ TERMÍN 11. květen 2022 (středa) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph. D., LL. M., odborná asistentka na Katedře civilního práva procesního Právnická fakulta MU, poradkyně v mezinárodní advokátní kanceláři Maggi Kathollnig Rechtsanwalts GmbH, přednáší na univerzitách v Rakousku, působila jako asistentka soudce Nejvyššího soudu, je spoluautorka komentáře k NOZ

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

2350,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2022, LP-efekt