Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


PRÁVNÍ RÁMEC VEŘEJNÉ PODPORY

(pravidla její aplikace v praxi)

 

Seminář řeší právní rámec poskytování a přijímání veřejné podpory v praxi v návaznosti na platná pravidla Evropské unie. Účastníkům objasní co je a není veřejnou podporou a na příkladech demonstruje pravidla její aplikace např. ve vztahu k sociálním službám a zdravotnictví, financování sportu, kultury, vzdělávání, investicím apod. Upozorní i na možné postihy za nezákonné poskytnutí veřejné podpory.

 

PROGRAM:

  1. Znaky veřejné podpory. Co není veřejnou podporou

  2. Jak postupovat pokud se jedná o veřejnou podporu. Výjimky z obecné neslučitelné (zakázané) veřejné podpory

  3. Podpora de minimis (malého rozsahu) – její podstata, příklady použití, podmínky aplikace

  4. Veřejná podpora a financování sociálních služeb/zdravotnictví (praxe, doporučené postupy)

  5. Veřejná podpora a financování kultury/sportu (problematická místa)

  6. Veřejné podpora a majetkové dispozice/investice veřejných institucí

  7. Veřejná podpora a financování školství. Ekonomické činnosti škol. Rozhodnutí EK týkající se školních jídelen v ČR.

  8. Veřejná podpora a financování cestovního ruchu (sporné momenty a slabá místa)

  9. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

AKCE ZRUŠENA 16. duben 2019 (úterý) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

JUDr. Michael KINCL, poradce pro judikaturu Nejvyššího soudu ČR a specialista na veřejnou podporu od roku 2000. Působil i jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory ÚHOS, asistent předsedy senátu NS. Autor odborných článků v oblasti veřejné podpory

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1880,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

16042019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

AKCE ZRUŠENA


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2018, LP-efekt