Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


POŽADAVKY NA VÝSTAVBU A KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY

 

Stavební zákon a související předpisy specifikují obecné a technické požadavky na výstavbu, ale i kvalifikaci rozhodujících účastníků výstavby. Cílem semináře je objasnit právní rámec vybraných požadavků v procesu výstavby a vysvětlit postavení a úlohu různých účastníků výstavby jako např. dozorů na stavbách, projektanta, stavbyvedoucího, koordinátora BOZP apod.

 

Vhodné pro projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, stavebníky, investory a další zájemce.

 

PROGRAM:

  1. Základní požadavky na stavby podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

  2. Obecné požadavky na výstavbu podle stavebního zákona

  3. Výkon tzv. vybraných činností ve výstavbě (projektant, stavbyvedoucí) - požadavky na kvalifikaci, odpovědnost

  4. Dozory ve výstavbě (státní stavební dohled, dozor dotčených orgánů, technický dozor stavebníka, stavební dozor, autorský dozor)

  5. Požadavky na kvalifikaci a odpovědnost technického dozoru stavebníka a stavebního dozoru podle stavebního zákona

  6. Požadavky na kvalifikaci a odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi (podle z. č. 183/2006 Sb. a z. č. 309/2006 Sb.)

  7. Plnění požadavků na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb.

  8. Požadavky na vyhrazená technická zařízení

  9. Metodické pomůcky MMR a ČKAIT

  10. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

9. říjen 2019 (středa) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Jindřich PATER, místopředseda ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných vevýstavbě), autorizovaný inženýr pro obory technologická zařízení staveb, technikaprostředí staveb a energetické auditorství

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1800,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

09102019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

Akce zrušena


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2019, LP-efekt