Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


POSUZOVÁNÍ RIZIK

SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

 

Cílem semináře je objasnit povinnost provozovatelů vodovodů pro veřejnou potřebu zpracovat tzv. posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou, kterou počínaje rokem 2018 ukládá novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Seminář probere legislativní požadavky, jejich zpracování do dokumentace provozovatele veřejného vodovodu, včetně praktických ukázek. Odpoví na otázky, kdo a do jakého termínu musí posouzení rizik jako součást provozního řádu zpracovat. Seminář je vhodný pro provozovatele veřejných vodovodů v menších obcích nebo komerčních studní, kteří se na posouzení rizik připravují.

 

PROGRAM:

 1. Legislativní požadavky na zpracování posouzení rizik

  -

  provozní řád

  -

  metodika posouzení rizik

  -

  tzv. monitorovací program (nová součást provozního řádu)

 2. Základní kroky při posouzení rizik (obsah rizikové analýzy)

  -

  ustanovení týmu, popis systému zásobování

  -

  identifikace nebezpečí, charakterizace rizika

  -

  nápravná/kontrolní opatření, provozní monitorování

  -

  verifikace a přezkoumání účinnosti

 3. Praktické ukázky

  -

  výběr metodiky posouzení rizik, stanovení posuzovaných objektů nebo procesů

  -

  nebezpečné události a identifikace nebezpečí, způsob vyhodnocení míry rizika

  -

  zkušenosti s posouzením rizik u malých provozovatelů veřejných vodovodů (obce do 2000 obyvatel) a komerčních studní

  -

  porovnání zpracování provozního řádu pro vodní dílo a pro veřejný vodovod

 4. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

7. říjen 2020 (středa) od 9.00 – 13.30 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Eva ORSZULIKOVÁ, odborná konzultantka se zaměřením na zpracování posouzení rizik sytému zásobování pitnou vodou. Letitá praxe v řízení technologie úpravy vody, zkušenosti v oblasti environmentálního managementu. Člen CzWa (the Czech WaterAssociation)

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

2000,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

7102020 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

akce zrušena


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2020, LP-efekt