Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


POSOUZENÍ RIZIK

SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

 

Cílem semináře je objasnit povinnost provozovatelů vodovodů pro veřejnou potřebu zpracovat tzv. posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou, kterou ukládá zákon o ochraně veřejného zdraví. Seminář probere požadavky legislativy, jejich zpracování do dokumentace provozovatele veřejného vodovodu, včetně praktických ukázek. Odpoví na otázky, kdo a do jakého termínu musí posouzení rizik jako součást provozního řádu zpracovat. Seminář je vhodný pro provozovatele veřejných vodovodů v menších obcích nebo komerčních studní, kteří se na posouzení rizik připravují.

 

PROGRAM:

 1. Legislativní požadavky na zpracování posouzení rizik

  -

  provozní řád

  -

  metodika posouzení rizik

  -

  tzv. monitorovací program (nová součást provozního řádu)

 2. Základní kroky při posouzení rizik (obsah rizikové analýzy)

  -

  ustanovení týmu, popis systému zásobování

  -

  identifikace nebezpečí, charakterizace rizika

  -

  nápravná/kontrolní opatření, provozní monitorování

  -

  verifikace a přezkoumání účinnosti

 3. Praktické ukázky

  -

  výběr metodiky posouzení rizik, stanovení posuzovaných objektů nebo procesů

  -

  nebezpečné události a identifikace nebezpečí, způsob vyhodnocení míry rizika

  -

  zkušenosti s posouzením rizik u malých provozovatelů veřejných vodovodů (obce do 2000 obyvatel) a komerčních studní

  -

  porovnání zpracování provozního řádu pro vodní dílo a pro veřejný vodovod

 4. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

13. říjen 2021 (středa) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Eva ORSZULIKOVÁ, odborná konzultantka se zaměřením na zpracování posouzení rizik sytému zásobování pitnou vodou. Letitá praxe v řízení technologie úpravy vody, zkušenosti v oblasti environmentálního managementu. Člen CzWa (the Czech WaterAssociation)

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

2000,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

13102021 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

již proběhlo


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2021, LP-efekt