Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FIRMY

(právní požadavky při nakládání s odpady)

 

Každá firma, která při provozování své činnosti vytváří odpady, má povinnost nakládat s nimi a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a jeho prováděcích předpisů. Cílem semináře je objasnit základní povinnosti původců odpadů ve vazbě na poslední změny předpisů a jejich dopady do podnikové praxe. Seminář poskytne i praktické rady a návody na správné vedení agendy odpadového hospodářství v organizaci.

 

PROGRAM:

 1. Legislativa odpadů, přehled, poslední novinky a změny

 2. Povinnosti původců odpadů

  -

  zařazování odpadů podle Katalogu odpadů, předávání, balení

  -

  nebezpečné odpady, jejich označování, přeprava, odpadový hospodář

  -

  identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO), obsah, zpracování

  -

  shromažďování a skladování, využívání a odstraňování odpadů

  -

  řádné vedení průběžné evidence odpadů

  -

  používání IČP (identifikační číslo provozovny) a IČZ (identifikační číslo zařízení)

  -

  povinnosti při nakládání s vybranými druhy odpadů

  -

  nakládání se sedimenty a kaly

  -

  využívání odpadu na povrchu terénu a ukládání na skládky

  -

  povinnosti zpětného odběru

  -

  hlášení o odpadech, IRZ, ISPOP, termíny

 3. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

JIŽ PROBĚHLO

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Zdeněk FILDÁN, specialista v oblasti podnikové a průmyslové ekologie vč. vydavatelské činnosti, jednatel firmy ENVI GROUP s.r.o. Tachov, působí v řadě firem jako externí podnikový ekolog a odborný poradce při zabezpečení souladu podniků s legislativními požadavky a při zavádění systémů řízení podle ISO 14001

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1760,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

10042019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

JIŽ PROBĚHLO


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2018, LP-efekt