Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


OCHRANA OVZDUŠÍ

POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

 

Cílem semináře je objasnit zákonné povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší včetně novinek v legislativě. Seminář je zaměřen například na základní povinnosti provozovatelů zdrojů, na změny v kategorizaci zdrojů, na povolování zdrojů, emisní limity a termíny jejich dosažení, na poplatkovou agendu, provozní evidenci, provozní řády a další důležité otázky. Upozorní na časté chyby provozovatelů v praxi. Účastníci semináře obdrží doprovodný materiál.

 

PROGRAM:

 1. Přehled platné legislativy a novinky

  -

  zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

  -

  vyhláška č. 415/2012 Sb. a ostatní prováděcí předpisy (aktuálně)

  -

  metodické pokyny, stanoviska a vyjádření MŽP

 2. Základní povinnosti provozovatelů vyjmenovaných i nevyjmenovaných zdrojů

 3. Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší

 4. Povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin

 5. Emisní limity a podmínky provozu zdrojů. Termíny dosažení pro spalovací zdroje, nanášení nátěrových hmot a další zdroje

 6. Povinnost zjišťování úrovně znečišťování (měření emisí, emisní faktory, bilance, upuštění od měření aj.)

 7. Bilance organických rozpouštědel a VOC

 8. Agenda poplatkového přiznání

 9. Průběžná a souhrnná provozní evidence, Provozní řády ZZO

 10. Obsahové náležitosti dokumentů (posudku, protokolu, rozptylové studie)

 11. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

26. listopad 2020 (čtvrtek) od 9.00 do 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Zbyněk KRAYZEL, poradce v oblasti ochrany ovzduší od roku 2005, zkušený odborník a lektor, autor odborných článků. Je osobou oprávněnou MŽP k vypracování odborných posudků dle zákona o ochraně ovzduší, řadu let působil i na Inspekci životního prostředí

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1800,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

26112020 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

akce zrušena (nouzový stav) (viz více)


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2020, LP-efekt