Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


OCHRANA OVZDUŠÍ

(zákonné povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší)

 

ovzduší včetně novinek legislativy. Seminář je zaměřen na základní povinnosti provozovatelů a aktuální znění předpisů, na změny v kategorizaci zdrojů, na povolování zdrojů, nové emisní limity a termíny jejich dosažení, na poplatkovou agendu, provozní evidenci, provozní řády a další důležité otázky. Upozorní na časté chyby provozovatelů v praxi.

Účastníci semináře obdrží doprovodný materiál.

 

PROGRAM:

 1. Stručný přehled platné legislativy a novinky

 2. Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., v platném znění

 3. Vyhláška č. 415/2012 Sb. a její novely(komentář aktuálního znění)

 4. Základní povinnosti provozovatelů vyjmenovaných i nevyjmenovaných zdrojů.

 5. Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší

 6. Povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin.

 7. Možné přístupy ke stanovování emisních limitů. Termíny dosažení zpřísněných emisních limitů

 8. Povinnost zjišťování úrovně znečišťování (měření emisí, upuštění od měření a další)

 9. Bilance organických rozpouštědel a VOC

 10. Agenda poplatkového přiznání

 11. Průběžná a souhrnná provozní evidence, Provozní řády ZZO

 12. Ostatní povinnosti vyplývající ze zákona

 13. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

13. listopad 2019 (středa) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Zbyněk KRAYZEL, poradce v oblasti ochrany ovzduší, zkušený odborník a lektor, Praha, dlouholetý pracovník Inspekce životního prostředí

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1790,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

13112019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2019, LP-efekt