Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VLIV

NA PŘÍPRAVU A PROVÁDĚNÍ STAVEB

 

Cílem semináře je poskytnout účastníkům semináře, tj. investorům, projektantům, technikům, zhotovitelům stavebních zakázek a dalším zájemcům aktuální informace k probíhajícímu legislativnímu procesu nového stavebního zákona včetně navazující legislativy. Seminář přiblíží aktuální změny právní úpravy a případný dopad do přípravy a realizace staveb.

 

PROGRAM:

 1. Nový stavební zákon - legislativní proces a jeho průběh

 2. Doprovodná legislativa

 3. Přechodná ustanovení a jejich vliv na přípravu staveb

 4. Změna v činnosti orgánů veřejné správy

 5. Lhůty v činnosti orgánů veřejné správy – rozhodnutí, závazná stanoviska, vyjádření

 6. Vybrané pojmy ve stavebním zákoně – stavební záměry a jejich dělení, požadavky na výstavbu

 7. Změny v přípravě stavby – elektronizace stavebního řízení

 8. Povolení stavby a dokumentace – požadavky, skladba a rozsah

 9. Realizace kolaudace

 10. Vybrané činnosti ve výstavbě –povinnosti, sankce

 11. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

2. prosinec 2020 (středa) od 9.00 do 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

JUDr. Petra ADÁMKOVÁ, Ph. D., specialistka, konzultantka a odbornice na stavební právo, lektorka celoživotního vzdělávání ČKAIT a dlouholetá členka zkušební komise ČKAIT pro zkoušky odborné způsobilosti podle zákona č. 360/1992 Sb., akreditovaná lektorka MV ČR

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1840,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

2122020 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

akce zrušena (nouzový stav) (viz více)


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2020, LP-efekt