Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


NOVINKY LEGISLATIVY A NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

(bezpečnostní list, expoziční scénáře v praxi)

Semináře informuje o aktuálních novinkách legislativy při nakládání s chemickými látkami v praxi. Hlavním tématem mimo jiné budou i opakující se chyby v bezpečnostních listech, základní povinnosti související s tzv. expozičními scénáři, za jejichž vypracování zodpovídají výrobci a dovozci chemických látek a směsí a následní uživatelé pak mají povinnost aplikovat předepsané podmínky v jejich profesní činnosti. Školení je vhodné pro ekology, výrobce a prodejce těchto látek a další zájemce, kteří mají již základní orientaci v dané tématice.

 

PROGRAM:

 1. Novinky v předpisech (chemický zákon, REACH, CLP)

  -

  chystané nahlašování nebezpečných směsí do mezinárodního registru (poprvé u směsí pro spotřebitele od ledna 2020)

  -

  nařízení vlády k označování skladů a provozních nádob (č. 375/2017 Sb.)

  -

  nové expoziční limity a nařízení vlády č. 246/2018 Sb., které novelizuje NV č. 361/2007 Sb. k ochraně zdraví při práci

 2. Proběhl poslední termín registrací chemických látek a co dál?

 3. Bezpečnostní list a scénáře expozice v podnikové praxi

  -

  bezpečnostní list (základní informace, chyby v BL)

  -

  rozšířený bezpečnostní list

  -

  co je expoziční scénář

  -

  formát expozičního scénáře a jeho obsah jak začlenit podmínky z expozičního scénáře do firemní praxe

  -

  praktické ukázky použití expozičních scénářů

  -

  směsi a expoziční scénáře

 4. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

JIŽ PROBĚHLO

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Hana KREJSOVÁ, specialistka na problematiku chemických látek a bezpečnostních listů, zkušená lektorka, více než 20 let pracovala ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s. v Pardubicích

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1740,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

25042019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

JIŽ PROBĚHLO


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2018, LP-efekt