Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA V BĚŽNÉ PRAXI

 

Podnikatelské subjekty, kterým při provozování jejich činnosti vznikají odpady, mají povinnost nakládat s nimi a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a jeho prováděcích předpisů. Cílem semináře je objasnit základní povinnosti původců odpadů s ohledem na nový zákon o odpadech, nové prováděcí vyhlášky a jejich dopady do podnikové praxe. Seminář poskytne praktické rady a návody.

 

PROGRAM:

 1. Přehled legislativy (zákon č. 541/2020 Sb., vyhl. č. 8 a č. 237/2021 Sb., metodické pokyny)

 2. Povinnosti běžných firem a subjektů

  -

  Odpad, původce odpadu, vedlejší produkt

  -

  Ukončení odpadového režimu

  -

  Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů a kategorie

  -

  Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem

  -

  Základní povinnosti původce odpadu, základní povinnosti provozovatele zařízení

  -

  Provoz zařízení pro nakládání s odpady

  -

  Soustřeďování a skladování odpadu

  -

  Obchodování s odpady, zprostředkování nakládání s odpady

  -

  Přeprava odpadu, přeshraniční přeprava odpadu

  -

  Komunální odpad v podniku

  -

  Nebezpečný odpad (NO): balení, označování, ILNO, ohlašování přepravy NO

  -

  Nakládání s vybranými odpady (oleje, azbest), ze zdravotní a veterinární péče

  -

  Průběžná evidence odpadů a ohlašování

 3. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

6. květen 2022 (pátek) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Zdeněk FILDÁN, odborný poradce a specialista v oblasti podnikové a průmyslové ekologie, jednatel firmy ENVI GROUP s.r.o. Tachov, působí v řadě firem jako externí ekolog, autor odborných publikací pro oblast podnikové ekologie

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

2200,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2022, LP-efekt