Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

(novely předpisů)

 

Seminář se bude kompletně zabývat aktuálními novinkami legislativy při nakládání s chemickými látkami a směsmi s ohledem na praxi a dodavatelský řetězec, tj. výrobce, dovozce, uživatele a distributory. Hlavním tématem jsou novely nařízení CLP a REACH se zaměřením např. na povinnosti uvádět UFI kódy a oznamování směsí, na novelu P vět, na formát bezpečnostního listu a další okruhy.

 

PROGRAM:

 1. Novela základního textu CLP 2019/521 – použije se ode dne 17. října 2020 (mění fyzikální nebezpečnosti, mění se definice klasifikačních kritérií, přináší nový pohled na používání a výběr P vět a další novinky)

 2. Nařízení 2020/11, kterým se mění Nařízení CLP 1272/2008 – použije se od 1.1.2020 (doplnění informaci týkajících se reakce na ohrožení zdraví, tj UFI kódy na štítcích výrobků, zápis směsí do mezinárodního systému, praktická ukázka, co tato novinka znamená pro dodavatelský řetězec aj.)

 3. Bezpečnostní listy

  -

  základní informace k jejich sestavování, rozšířený BL

  -

  seznámení s návrhem na změnu přílohy II REACH, která se týká BL

  -

  posouzení nebezpečnosti endokrinních disruptorů (nově bude vyžadována v BL, co je to za nebezpečnost a jak se bude posuzovat)

  -

  expoziční scénáře pro směsi (co chystá ECHA v této oblasti)

 4. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

15. květen 2020 (pátek) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Hana KREJSOVÁ, specialistka na problematiku chemických látek a bezpečnostních listů, zkušená lektorka, více než 20 let pracovala ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s. v Pardubicích

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1740,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

15052020 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2019, LP-efekt