Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

(novinky a povinnosti spojené s expozičními scénáři)

 

Seminář informuje o aktuálních novinkách legislativy při nakládání s chemickými látkami v praxi. Hlavním tématem jsou novely a změny nařízení CLP a REACH, bezpečnostní listy a základní povinnosti související s tzv. expozičními scénáři za jejichž vypracování zodpovídají výrobci a dovozci chemických látek a směsí a následní uživatelé pak mají povinnost aplikovat předepsané podmínky v jejich profesní činnosti. Školení je vhodné pro výrobce či prodejce těchto látek, ekology a další zájemce, kteří mají základní orientaci v dané tématice.

 

PROGRAM:

 1. Aktuální novinky v předpisech (evropských i českých)

  -

  aktuality v nařízení REACH a související povinnosti v dodavatelském řetězci (1907/2006/EC)

  -

  novela nařízení CLP (1272/2008/EC)

  -

  novinky kolem chystaného ohlašování nebezpečných směsí do mezinárodního registru (UFI kódy, PCN formát, evropský katalog výrobků), navržen posun platnosti nařízení

  -

  zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000, Sb.)

  -

  legislativa pracovního prostředí a chemické látky (např. nařízení vlády č. 375/2017 Sb., č. 246/2018 Sb.)

 2. Registrace chemických látek po termínu 1.6.2018 – a co dál?

 3. Bezpečnostní list a scénáře expozice v podnikové praxi

  -

  bezpečnostní list (základní informace k jejich sestavování)

  -

  rozšířený bezpečnostní list

  -

  expoziční scénáře (nástroj k řízení rizika expozice, jejich obsah a začlenění do podmínek firemní praxe)

  -

  praktické ukázky použití expozičních scénářů

 4. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

7. říjen 2019 (pondělí) od 9.00 – do 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Hana KREJSOVÁ, specialistka na problematiku chemických látek a bezpečnostních listů, zkušená lektorka, více než 20 let pracovala ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s. v Pardubicích

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1740,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

7102019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

Po termínu konání


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2019, LP-efekt