Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI,

BEZPEČNOSTNÍ LISTY A NOVELY PŘEDPISŮ

 

Seminář seznámí účastníky s posledními novinkami legislativy v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi s ohledem na dodavatelský řetězec, tj. povinnosti výrobců, dovozců, distributorů a následných uživatelů. Hlavním tématem jsou zejména novely nařízení CLP (UFI kódy), novela přílohy II REACH (Bezpečnostní list) a novely dalších předpisů jako např. zákona o ochraně zdraví ve vazbě na nakládání s chemickými látkami.

 

PROGRAM:

 1. Novela základního textu nařízení CLP 2019/521 (přizpůsobení technickému pokroku) - použije se od 17. října 2020 (mění se definice klasifikačních kritérií, přináší nový pohled na používání a výběr P vět a další novinky)

 2. Novela CLP nařízením 2020/11 (uvádění UFI kódu na štítcích výrobků, oznamování směsí na stránkách ECHA, praktická ukázka, co tato novinka znamená pro dodavatelský řetězec aj.)

 3. Bezpečnostní listy

  -

  novela přílohy II Nařízení REACH (nové požadavky na informace a změna formátu BL)

  -

  ukázka nového BL podle nařízení EU 2020/878

  -

  nově bude vyžadováno v BL posouzení nebezpečnosti endokrinních disruptorů (co je to za nebezpečnost a jak se bude posuzovat)

 4. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

14. říjen 2020 (středa) od 9.00 – do 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Hana KREJSOVÁ, specialistka na problematiku chemických látek a bezpečnostních listů, zkušená lektorka, více než 20 let pracovala ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s. v Pardubicích

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1770,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

14102020 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

akce zrušena (viz více)


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2020, LP-efekt