Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


NÁJEM A PODNÁJEM PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

(nájem bytu, domu a prostor k podnikání)

 

Seminář objasní současná pravidla nájemních vztahů k bytům, domům či prostorám za účelem podnikání. Vysvětlí práva a povinnosti nájemců a pronajímatelů, proces uzavření a ukončení smlouvy, dále se zaměří na otázky týkající se úprav výše nájemného, bytové náhrady, přechodu nájmu a další okruhy problémů. Setkání je určeno nájemcům i pronajímatelům, zástupcům měst a obcí, správním firmám a dalším zájemcům o danou tématiku.

 

PROGRAM:

  1. Nájemní smlouva dle NOZ (povinné náležitosti, úskalí při uzavírání, důvody neplatnosti)

  2. Úprava nájemného a úhrada za služby (výše nájemného, prodlení, zvyšování, peněžní jistota)

  3. Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele

  4. Vybrané otázky (spory o výši nájmu, stavební úpravy a zhodnocení pronajaté věci, podnikání v bytě, chov zvířat, podnájem, členové nájemcovy domácnosti, smrt nájemce, prolongace, přechod nájmu, změna vlastnictví …)

  5. Skončení nájmu a výpověď (náležitosti, důvody, lhůty,)

  6. Nájem prostor za účelem podnikání (úprava nájmu, práva a povinnosti stran, skončení nájmu, náhrada)

  7. Aktuální judikatura

  8. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

JIŽ PROBĚHLO

PŘEDNÁŠÍ:

JUDr. Pavlína BRZOBOHATÁ, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů nájemních, o vyklizení bytu, popřípadě bytového domu, dále ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků včetně úhrad, také ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuci

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

2100,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

13052019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

JIŽ PROBĚHLO


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2018, LP-efekt