Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


MINIMÁLNÍ STANDARDY BOZP NA STAVENIŠTI

(koordinátor BOZP, plán BOZP, oznámení o zahájení stavby)

 

Cílem semináře je seznámit účastníky se zásadními povinnostmi aktuálně platné legislativy na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě. Seminář objasní například jaký je rozdíl ve výkonu koordinátora BOZP při přípravě stavby a při realizaci stavby, co je to plán BOZP, co musí obsahovat nebo jak správně zajistit bezpečnost stavebních prací malého rozsahu.

 

PROGRAM:

  1. Legislativa a vazba na problematiku BOZP (zákoník práce, stavební zákon, zákon o BOZP, nařízení vlády)

  2. Činnost koordinátora BOZP na staveništi (z. č. 309/2006 Sb., novela z. č. 88/2016 Sb.) a úskalí výběrových řízení

  3. Nařízení vlády k problematice BOZP na staveništi (č. 591/2006 Sb. č. 592/2006 Sb. a po novele č. 136/2016 Sb.)

  4. Vazby rozhodujících účastníků výstavby: stavebník – projektant – stavbyvedoucí – technický dozor stavebníka/stavební dozor na koordinátora BOZP na staveništi (vzájemné požadavky a povinnosti)

  5. Požadavky na koordinátora BOZP, Plán BOZP a Oznámení o zahájení stavby na OIP (Oblastní inspektorát práce)

  6. Jak zajistit bezpečnost na staveništi u stavebních prací malého rozsahu nebo v rámci rekonstrukce objektu

  7. Metodické pomůcky ČKAIT, ukázka

  8. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

JIŽ PROBĚHLO

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Jindřich PATER, místopředseda ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), autorizovaný inženýr pro obory technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb a energetické auditorství

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1815,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

24042019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

JIŽ PROBĚHLO


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2018, LP-efekt