Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


LEGISLATIVA OCHRANY OVZDUŠÍ

POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ

 

Seminář řeší aktuální povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší ve vazbě na platnou legislativu. Seminář se zaměří nejen na povinnosti provozovatelů těchto zdrojů, ale i na kategorizaci zdrojů, na jejich povolování, na emisní limity, poplatkovou agendu, na provozní evidenci a řády. Bude komentována také bilance organických rozpouštědel a VOC a povinnosti hlášení. Školení upozorní na nejčastější chyby v praxi. Účastníci obdrží doprovodný materiál.

 

PROGRAM:

 1. Přehled platné legislativy a novinky

  -

  zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (novely a jejich dopady)

  -

  vyhláška č. 415/2012 Sb. a ostatní prováděcí předpisy (aktuálně)

  -

  metodické pokyny, stanoviska a vyjádření MŽP

 2. Základní povinnosti provozovatelů vyjmenovaných i nevyjmenovaných zdrojů

 3. Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší

 4. Povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin

 5. Emisní limity a podmínky provozu zdrojů. Termíny dosažení pro spalovací zdroje, nanášení nátěrových hmot a další zdroje

 6. Povinnost zjišťování úrovně znečišťování (měření emisí, emisní faktory, bilance, upuštění od měření aj.)

 7. Bilance organických rozpouštědel a VOC

 8. Agenda poplatkového přiznání

 9. Průběžná a souhrnná provozní evidence, Provozní řády ZZO

 10. Obsahové náležitosti dokumentů (posudku, protokolu, rozptylové studie)

 11. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

25. říjen 2021 (pondělí) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Zbyněk KRAYZEL, poradce v oblasti ochrany ovzduší od roku 2005, řadu let působil na Inspekci ŽP, je autorizovanou osobou MŽP k vypracování odborných posudků dle zákona o ochraně ovzduší, autor řady odborných článků, lektor s bohatými zkušenostmi

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1750,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

25102021 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2021, LP-efekt