Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


JAK PŘIPRAVIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

(z pohledu požadavků zákona)

 

Zadávací dokumentace je jedním z rozhodujících dokumentů, který zadavatel veřejné zakázky předkládá dodavatelům pro zpracování nabídek, specifikuje předmět veřejné zakázky a stanoví podmínky a požadavky na její realizaci. Seminář řeší problematiku sestavení zadávací dokumentace z pohledu požadavků a možností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a probere praktické příklady tvorby podmínek zadání veřejné zakázky.

 

PROGRAM:

  1. Zadávací dokumentace – požadavky zákona, náležitosti, možnosti

  2. Jak vymezit předmět veřejné zakázky - správnost a úplnost zadávací dokumentace, zadávací dokumentace stavební zakázky, odkazy na výrobky

  3. Co má/může zadávací dokumentace obsahovat

  4. Jak vymezit kvalifikační a hodnotící kritéria, způsob hodnocení nabídek

  5. Nastavení dalších podmínek zadání – vyhrazené změny, zadávací lhůta a jistota, mimořádně nízká cena ad.

  6. Poskytování zadávací dokumentace

  7. Změny v podmínkách zadání, podstatné a nepodstatné změny, vysvětlení

  8. Důsledky nesprávně vymezených podmínek zadání, námitky proti podmínkám zadání

  9. Zadávací dokumentace a novinky v návaznosti na povinnou elektronizaci ve veřejných zakázkách

  10. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

JIŽ PROBĚHLO

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Robert PÁLENÍK, konzultant a expert na veřejné zakázky, působil na pozici ředitele odboru veřejných zakázek III na ÚHOS, externí odborník ROP Jihovýchod, při kontrole zadávání veřejných zakázek u příjemce dotací, zkušený lektor

MÍSTO:

ZMĚNA MÍSTA

NOVÉ - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

 

(PŮVODNÍ - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc)

CENA:

1990,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

14052019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

JIŽ PROBĚHLO


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2018, LP-efekt