Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PODLE ZÁKONA A V SYSTÉMU NEN

 

Podle zákona o veřejných zakázkách musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem veřejné zakázky probíhat elektronicky. Cílem semináře je objasnit aktuální otázky a problémy procesu elektronizace zadávání podle pravidel zákona a také v prostředí Národního elektronického nástroje - NEN. Účastník se dozví, jak přizpůsobit praxi zadávání veřejných zakázek tomuto zákonnému požadavku, jaké jsou výjimky z elektronické komunikace a další povinnosti.

 

PROGRAM:

  1. Zákon o VZ, strategie elektronizace a její naplňování v předchozích letech

  2. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem dle ZZVZ - elektronická komunikace, VZ malého rozsahu, zakázky v režimu zákona

  3. Výjimky z povinnosti elektronické komunikace - náležitosti, povinnosti zadavatele, komunikace zadavatele s dodavatelem vs. podání nabídky

  4. Elektronický nástroj a elektronická komunikace – charakteristika elektronického nástroje, včetně problematiky certifikační vyhlášky

  5. Profil zadavatele – povinnost mít profil vs. možnost více profilů, uveřejňování

  6. Věstník veřejných zakázek – zahájení a oznámení výsledku zadávacího řízení, komunikace s VVZ

  7. Představení systému NEN - komunikace před zahájením zadávacího řízení i v jeho průběhu, podání nabídky a jiná podání, auditní stopa, komunikace s VVZ

  8. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

10. listopad 2021 (středa) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Hana PÁLENÍKOVÁ, právní konzultantka v oblasti veřejných zakázek provozovatele systému NEN (Národní elektronický nástroj). Zkušená lektorka v oblasti elektronizace veřejných zakázek a administrace v NEN z pohledu zadavatele i dodavatele

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

2220,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

101120211 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2021, LP-efekt