Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

(podle zákona a v systému NEN)

 

Od října roku 2018 platí plošně povinnost elektronicky komunikovat v zadávacích řízeních podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Cílem semináře je objasnit aktuální problémy procesu elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, vysvětlit jaké úkony je třeba provádět elektronicky, jaké jsou výjimky z této povinnosti, co musí splňovat elektronický nástroj apod. Účastníkům bude blíže představen také systém NEN – Národní elektronický nástroj.

 

PROGRAM:

  1. Zákon o VZ, strategie elektronizace a její naplňování v předchozích letech

  2. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem dle ZZVZ – elektronická komunikace, VZ malého rozsahu, zakázky v režimu zákona

  3. Výjimky z povinnosti elektronické komunikace - náležitosti, povinnosti zadavatele, komunikace zadavatele s dodavatelem vs. podání nabídky

  4. Elektronický nástroj a elektronická komunikace – charakteristika elektronického nástroje, včetně problematiky certifikační vyhlášky

  5. Profil zadavatele – povinnost mít profil vs. možnost více profilů, uveřejňování na profilu

  6. Věstník veřejných zakázek – zahájení a oznámení výsledku zadávacího řízení, komunikace s VVZ

  7. Představení systému NEN - komunikace před zahájením zadávacího řízení i v jeho průběhu, podání nabídky a jiná podání, auditní stopa, komunikace s VVZ

  8. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

JIŽ PROBĚHLO

PŘEDNÁŠÍ:

Hana PÁLENÍKOVÁ, právní poradce v oblasti veřejných zakázek provozovatele systému NEN, tj. aplikace zákona o zadávání VZ, včetně prováděcích a souvisejících právních předpisů na národní i evropské úrovni. Zkušená lektorka v oblasti elektronizace VZ a administrace v Národním elektronickém nástroji z pohledu zadavatele i dodavatele

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

2250,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

3042019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

JIŽ PROBĚHLO


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2018, LP-efekt