Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


EKOLOGIE PODNIKU V KOSTCE

(zákonné povinnosti, praktické návody)

 

Seminář uceleně objasní zákonné povinnosti subjektů, které musí v praxi zajistit na úseku ekologie podniku. Dále seminář upřesní aktuální změny předpisů a poskytne rady s vedením potřebné dokumentace v provozní praxi, jako jsou hlášení, evidence, žádosti, povolování, kategorizace zdrojů, odpadů a další. Mimořádný bonus: Účastník obdrží publikaci „Povinnosti firem v podnikové ekologii“ (cca 300 stran poslouží firmě jako vodítko k poznání hlavních povinností a jejich aplikace do podnikové praxe).

 

PROGRAM:

  1. Chemické látky a přípravky na pracovišti (nakládání dle předpisů, ochrana veřejného zdraví, manipulace, proškolení, dokumentace, skladování, výstražné symboly a jiné)

  2. Prevence závažných havárii

  3. Nakládání s odpady (zařazování podle katalogu odpadů, nebezpečné odpady, evidence, hlášení o produkci, poplatky, přeprava, zpětný odběr a další)

  4. Nakládání s vodami (povolení k nakládání, odpadní vody a jejich vypouštění, limity, závadné látky, poplatky, havarijní plány a jiné)

  5. Ochrana ovzduší, změny po 4. novele zákona (kategorizace zdrojů znečišťování, povolení, provozní evidence, poplatky za znečišťování, měření emisí a další)

  6. Integrovaná prevence, Integrovaný registr znečištění (IRZ), Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

  7. Obaly (povinné osoby, uvádění obalů na trh, označování, vratné obaly)

  8. Ekologická újma (hodnocení rizik v podnikové praxi)

  9. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

27. květen 2019 (pondělí) od 9.00 – 15.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Zdeněk FILDÁN, odborný poradce v oblasti podnikové a průmyslové ekologie, ENVI GROUP s.r.o. Tachov, zkušený lektor

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

2150,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

27052019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2018, LP-efekt