Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


DOZORY VE VÝSTAVBĚ A KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY

(základní požadavky)

 

Seminář řeší aktuální požadavky předpisů v procesu výstavby jež jsou kladeny na dozory ve výstavbě a na kvalifikaci rozhodujících účastníků výstavby. Cílem je objasnit úlohu různých prováděných dozorů na stavbách jako např. technický dozor investora (stavebníka), stavební dozor, autorský dozor, státní dozor prováděný stavebními úřady a dotčenými orgány. Dále také vysvětlí postavení projektanta, stavbyvedoucího, koordinátora BOZP na staveništi a dalších účastníků výstavby.

 

PROGRAM:

  1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a související předpisy po novele, vyhlášky č. 499/2006 Sb., č. 500/2006 Sb., č. 503/2006 Sb. – aktuální průřez

  2. Dozory ve výstavbě: státní stavební dohled, dozor dotčených orgánů, technický dozor stavebníka, koordinace BOZP ve výstavbě

  3. Používání výrobků (dozor nad plněním požadavků na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb.)

  4. Dozor nad plněním požadavků na stavby např. podle živnostenského zákona, zákona o PO a BOZP, energetického zákona apod.

  5. Dozor nad plněním požadavků na vyhrazená technická zařízení (z. č.174/1968 Sb. + prováděcí vyhlášky)

  6. Požadavky na účastníky výstavby: projektant, stavbyvedoucí, koordinátor BOZP, technický dozor stavebníka/stavební dozor u staveb svépomocí – jejich kvalifikace, praxe

  7. Výkon tzv. vybraných činností ve výstavbě (projektant, stavbyvedoucí)

  8. Metodické pomůcky MMR a ČKAIT

  9. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

15. květen 2019 (středa) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Jindřich PATER, místopředseda ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), autorizovaný inženýr pro obory technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb a energetické auditorství

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1800,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

15052019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2018, LP-efekt