Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


CENOVÁ REGULACE V OBORU VODOVODY A KANALIZACE

 

Cena vody je regulována formou věcného usměrňování cen. Předpisy definují co je možné do ceny vody započítat a jak probíhají následné kontroly. Cílem semináře je seznámit s aktuálními pravidly regulace cen ve vodárenství a objasnit problémové okruhy cenotvorby. Seminář například vysvětlí, co jsou oprávněné a ekonomicky zdůvodnitelné náklady, co je přiměřený zisk, jaká je struktura kalkulace a jaké jsou nejčastější nedostatky zjištěné při kontrolách.

 

PROGRAM:

 1. Právní předpisy pro oblast cen, regulace cen obecně

  -

  zákon o působnosti orgánů ČR v oblasti cen

  -

  zákon o cenách

  -

  prováděcí vyhláška, kterou se provádí zákon o cenách

  -

  cenová rozhodnutí o regulaci cen

 2. Právní předpisy související s problematikou vodovodů a kanalizací (VaK)

 3. Specifika oboru vodovodů a kanalizací

 4. Regulace cen v oboru VaK v roce 2020 (Výměr MF č. 04/2019)

  -

  věcné usměrňování cen povrchové vody, pitné vody, odvedené odpadní vody

  -

  tvorba cen ve vztahu k dotačním nástrojům EU (OPŽP)

 5. Problémové okruhy cenotvorby v oboru VaK

  -

  oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod

  -

  pitná voda dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je odběratel (předaná voda)

  -

  meziroční nárůst hodnoty přiměřeného zisku

  -

  dvousložková forma vodného a stočného a další

 6. Problematika sucha s případnými dopady na tvorbu cen

 7. Cenová kontrola

 8. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

14. listopad 2019 (čtvrtek) od 9.00 – 13.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Marie JANEČKOVÁ, odborná pracovnice centrálního úřadu Praha s dlouholetými zkušenostmi v dané oblasti

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

1770,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

14112019 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

Online / Poštou


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2019, LP-efekt