Vzdělávací agentura LP-efekt Vás zve na seminář s názvem


BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

po novele zákonem č. 163/2020 Sb.

 

Novela občanského zákoníku účinná od července 2020 mění některé problematické otázky bytového spoluvlastnictví či fungování společenství vlastníků jednotek. Seminář vysvětli nejen dosud platná pravidla v dané oblasti, ale také upozorní na konkrétní novinky. Novela zavádí např. změny v prohlášení vlastníka, změny v právní úpravě shromáždění, změny předkupního práva garážových státní, mění se přechod dluhů za správu na nabyvatele, zjednodušuje se postup při nuceném prodeji jednotky apod. Bude probrána i judikatura vyšších soudů.

 

PROGRAM:

 1. Bytové spoluvlastnictví v občanském zákoníku

  -

  základní právní úprava

  -

  pojem jednotka (způsoby vzniku, prohlášení a jeho změny, převod jednotek, přechod dluhů)

  -

  pojem společné části (pojetí, určení velikosti podílu na společných částech nemovité věci)

  -

  práva a povinnosti vlastníků jednotek

 2. Správa domu a pozemku

  -

  bez vzniku společenství vlastníků (správce)

  -

  se vznikem společenství vlastníků (založení, stanovy, změna stanov, vznik, orgány SVJ, shromáždění, rozhodování a přezkum soudu)

 3. Dotazy a diskuze

TERMÍN:

2. listopad 2020 (pondělí) od 9.00 – 14.00 hodin

PŘEDNÁŠÍ:

JUDr. Pavlína BRZOBOHATÁ, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující ve věcech nájmu, sporů o vyklizení bytu či domu, ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků, ve věcech společenství vlastníků bytových jednotek apod.

MÍSTO:

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B (výšková budova vedle Krajského úřadu, proti hlavnímu nádraží ČD, 1. patro salonek), více>>

CENA:

2100,-Kč/účastník (cena včetně 21 % DPH), vč. drobného občerstvení

VAR.SYMBOL:

2112020 (variabilní symbol semináře)

PŘIHLÁŠKA:

akce zrušena (viz více)


-
ZPĚT -

 

 

Copyright © 2007-2020, LP-efekt